Energetika.ba
Interresorska saradnja

Novi zakon o Fondu za zaštitu okoliša i projekti energijske efikasnosti

Autor: Energetika.ba
Novi zakon o Fondu za zaštitu okoliša i projekti energijske efikasnosti
Električna vozila

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder održala je danas u Sarajevu radni sastanak sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem i direktorom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Slađanom Bevandom.

U saopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma navodi se da je na sastanku razgovarano o nekoliko značajnih tema, te je dogovoren operativniji interresorski rad, a što je u skladu sa opredjeljenjem načina rada Vlade Federacije BiH.

- Tokom razgovora, dogovoreno je da se donese novi zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, te snažnija uključenost resornih ministarstava i efikasnija koordinacija. Iskazana je i podrška u kapacitiranju Fonda. Razgovorano je i o projektima vezanim za obnovljive izvore energije u industriji, kao i za građanstvo. Vrlo važno je i otvaranje korištenja domaćih i međunarodnih finansijskih mogućnosti za naše građane i kompanije, kao što su eTaxi vozila i slični projekti u zaštiti okoliša i energijskoj efikasnosti, gdje se zajedničkim radom mogu postići ciljevi zacrtani u programima i strategijama - navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma.