Energetika.ba
Zaštita okoliša

Pet miliona eura za izgradnju regionalne deponije u Živinicama

Autor: Energetika.ba
Pet miliona eura za izgradnju regionalne deponije u Živinicama
Cilj ovog projekta je pomoć Javnom poduzeću Eko-Sep d.o.o. Živinice i Gradu Živinice, kao i općinama Banovići i Kladanj u izgradnji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog dvorišta.

Rok otplate zajma je 15 godina i s trogodišnim grace periodom. Sredstva zajma bit će prenesena na Grad Živinice i općine Kladanj i Banovići, kao krajnje korisnike i dužnike. Federalno ministarstvo finansija će sa Živinicama, Kladanjem i Banovićima usaglasi i sklopiti podugovore o zajmu.

Vlada je dala saglasnost i za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu finansija, saopćeno je danas.

Energetika.ba