Energetika.ba
Zaštita okoliša

Podjela kanti za selektivno odlaganje otpada za još 1500 domaćinstava u KS

Autor: Energetika.ba
Podjela kanti za selektivno odlaganje otpada za još 1500 domaćinstava u KS

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa KJKP "Rad" nastavlja projekt "Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području KS".

Riječ je o projektu započetom prošle godine, kojim se uvodi dvolinijski sistem prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima, a podrazumijeva da građani odvajaju otpad u obliku suhe i mokre frakcije, saopćeno je iz Press službe KS.

Suha frakcija sadrži reciklažni ambalažni otpad u koji spada papir, karton, plastična i metalna ambalaža i on se odlaže u žutu kantu, dok se u mokroj frakciji nalazi sav ostali otpad tj. miješani komunalni otpad koji će se odlagati u crnu kantu.

Prošle godine je podijeljeno ukupno 3000 posuda za selektivno odlaganje otpada u 1500 domaćinstava na području općina Stari Grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Ilijaš.

Druga faza podjele ovih kanti domaćinstvima počela je jutros u ulici Ramiza Alića u vogošćanskom naselju Rosulje.

Po dvije kante od 240 litara bit će dodijeljene za još 1500 domaćinstava u mjesnim zajednicama Hrid-Jarčedoli, Betanija-Šip, Kobilja Glava, Hrasno brdo, Saraj polje, Sokolović kolonija, Hadžići-Centar i Pazarić u općinama Stari Grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Hadžići.

Projekt finansira resorno kantonalno ministarstvo koje je za ove svrhe dosada izdvojilo oko 550.000 KM.

- Dio sredstava utrošen je i za nabavku vozila za prikupljanje otpada iz kanti te 60 reciklažnih kontejnera koji će biti postavljeni na mjestima 'zelenih otoka' u Kantonu Sarajevo. Namjera nam je, prije svega, da na ovaj način uspostavimo sistem selektivnog prikupljanja otpada na mjestu njegovog generisanja, ali i da obezbijedimo da se što veći dio otpada može koristiti kao sirovina - istakao je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić.

Dodao je da će uposlenici "Rada" uz svaku kantu mještanima dijeliti i brošure s uputama o pravilnom načinu odlaganja otpada, kao i terminima njegovog odvoza.

Kako su naveli iz ovog preduzeća, ispred stambenih objekata gdje su kante uručene narednih dana bit će uklonjeni stari kontejneri.

Podjela kanti domaćinstvima upriličena je u koordinaciji sa mjesnim zajednicama i nadležnim službama spomenutih općina.

Energetika.ba / FENA