Energetika.ba
Zaštita okoliša

Predstavljena studija za mehaničko-biološki tretman otpada

Autor: Energetika.ba
Predstavljena studija za mehaničko-biološki tretman otpada

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu danas su predstavljeni rezultati projekta izrade „Studije opravdanosti izgradnje kogenerativnog postrojenja i postrojenja za mehaničko-biološki tretman (MBT) otpada na području Kantona Sarajevo“ koji od maja 2018. godine implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA.

Naručitelj izrade studije je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a projekt se realizira kao jedna od aktivnosti predviđenih u Planu upravljanja otpadom Kantona Sarajevo.

Studija ima za cilj ocijeniti opravdanost izgradnje postrojenja za pretvorbu otpada u energiju uz uvažavanje utjecaja paralelnih aktivnosti koje implementira Kanton Sarajevo, a koje se odnose na uspostavu odvojenog prikupljanja i reciklaže.

Smisao ovog koncepta je smanjivanje količine otpada koja se trajno odlaže na odlagalište uz izdvajanje onih kategorija koje se mogu materijalno i energetski iskoristiti u granicama tehničkih mogućnosti, uz zadovoljenje okolišnih i društvenih zahtjeva i ekonomske dobrobiti.

Za ukupno četiri scenarija urađena je detaljna tehničko-tehnološka, okolišna te finansijsko-ekonomska analiza.

Scenarij S1 predstavlja mehaničko-biološki tretman otpada s ciljem proizvodnje goriva iz otpada (eng. Refuse Derived Fuel – RDF) i komposta uz izdvajanje reciklažnih sirovina.

Istovremeno, scenarij S2 je mehaničko-biološki tretman komunalnog otpada, pri čemu se razlika u odnosu na scenarij S1 ogleda u biološkom tretmanu, koji u ovom scenariju podrazumijeva anaerobnu digestiju s ciljem proizvodnje biogasa.

Scenarij S3 se odnosi na termičku obradu komunalnog otpada u kogenerativnom postrojenju za produkciju električne i toplotne energije, dok scenarij S4 podrazumijeva termičku obradu komunalnog otpada u kogenerativnom postrojenju za produkciju električne i toplotne energije uz dodatak prethodno osušenog otpadnog mulja otpadnog mulja sa PPOV Butile.

Pored rezultata Studije, bit će predstavljeno i iskustvo švedskog grada Linköping iz oblasti tretmana otpada.

Skup je bio informativnog karaktera, predviđen za predstavnike institucija i stručnu javnost kako bi se prisutni upoznali sa rezultatima provedenih analiza u okviru Projekta, dobili priliku da čuju i daju svoje preliminarno mišljenje, da postave pitanja i razmijene iskustva, saopćeno je iz Pres-službe KS.

( FENA)