Energetika.ba
Zaštita okoliša

Prihvaćen izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša

Autor: Energetika.ba
Prihvaćen izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša

Vlada FBiH je prihvatila analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2017. godinu, koji će biti upućen Federalnom parlamentu na razmatranja i usvajanje.

Ukupni naplaćeni prihodi i primici Fonda u 2017. godini iznose 32.370.060 KM i u odnosu na planirane ostvareni su 84,07 posto. Ukupno planirani prihodi iznosili su 30.505.550 KM, a ostvareni sa 32.359.406 KM ili 106 posto.

U strukturi ukupnih prihoda od naknada 2017. godine iznos prihoda po Zakonu o vodama učestvuje sa 6.949.845 KM ili 21 posto, prihod od naknada po Zakonu o Fondu 24.673.690 KM ili 77 posto i po osnovu Zakona o upravljanju otpadom 574.300 KM ili dva posto.
Najznačajniji prihodi ostvareni su od naknada po osnovu Zakona o Fondu, tj. od naknada za okoliš koju plaćaju pravne i fizičke osobe pri registraciji motornih vozila od 15.881.863 KM ili 49 posto.

Energetika.ba