Energetika.ba
Zaštita okoliša

Prihvaćen izvještaj o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša 2008. - 2018.

Autor: Energetika.ba
Prihvaćen izvještaj o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša 2008. - 2018.

Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša za period 2008. - 2018. godina.

Do donošenja i usvajanja nove Federalne strategije zaštite okoliša, ovo ministarstvo će redovno planiranje zasnivati na Programu aproksimacije propisa FBiH s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti okoliša, koji je Vlada FBiH usvojila na 92. sjednici 23.2.2017. godine. Također, koristit će strateške dokumente usvojene na nivou BiH kao što su Strategija i Akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti BiH, Strategija prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja BiH i Akcioni program za suzbijanje degradacije zemljišta i ublažavanje posljedica od suša u BiH.

Do formiranja i uspostavljanja Federalne agencije za zaštitu okoliša i Federalnog zavoda za zaštitu prirode, uspostavu i razvoj informacionog sistema za okoliš i prirodu vršit će Fond za zaštitu okoliša FBiH. Nadležne institucije FBiH, koje raspolažu određenim podacima i informacijama za komponente okoliša (zrak, vode, zemljište/tlo, priroda, upravljanje otpadom), dužne su da ih redovno dostavljaju Fondu za zaštitu okoliša za integralnu obradu i uspostavu jedinstvenog informacionog sistema za okoliš i izradu periodičnih izvještaja o stanju okoliša.

Energetika.ba / FENA