Energetika.ba
Zaštita okoliša

Projekti sigurnosti i zaštite okoliša u GIKIL-u doprinose čišćem zraku, zemlji

Autor: Energetika.ba
Projekti sigurnosti i zaštite okoliša u GIKIL-u doprinose čišćem zraku, zemlji

Radovi koji se vrše na amonijačnim ispiračima u fabrici Koksara u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac (GIKIL) doprinijet će poboljšanju apsorpcije i čišćenju koksnog gasa, a krajnji cilj je da se koksni gas od prisustva amonijaka očisti potpuno.

Realizacija prvog od tri istoimena projekta u završnoj je fazi, a radovi se vrše paralelno sa drugim remontnim i investicionim poslovima definisanim šestomjesečnim planom koji obuhvata ukupno 47 projekata, s ciljem postizanja sigurnosnog i okolinski prihvatljivog rada kompanije, saopćeno je iz GIKIL-a.

– U ovom momentu radnici vrše čišćenje hordi zapušenih od dugotrajnih nakupina određenih katranskih i drugih spojeva. Amonijačni ispirač u principu služi da očisti koksni gas od amonijaka koji dalje, poslije čišćenja, kao amonijačna voda odlazi na amonsulfat gdje se prerađuje. Riječ je o projektu koji utiče kako na efikasnost procesa rada, tako i na okolinu, jer je jako bitno da je koksni gas očišćen od amonijačnih spojeva, a ovi ispirači će nakon završetka radova potpuno služiti toj svrsi – pojašnjava lider projekta, inženjer Mustafa Karić.

Radovi na ispiračima amonijaka vezani su za još jedan vrlo značajan projekat u GIKIL-u koji je već u funkciji. Riječ je o paralelnom radu dvije linije amonsulfata usko vezanom i za tretman otpadnih voda.

Pojašnjavajući cjelokupan proces, direktor fabrike Koksara, Huso Jašarević, ističe da je dodatna korist od cjelokupnog projekta i ta da otpadne vode kao takve neće više moći odlaziti u rijeku Spreču.

– Voda koja nastaje nakon procesa u amonijačnim ispiračima odlazi na pogon amonsulfata koji trenutno radi sa dvije linije za preradu amonijačne vode. Paralelan rad dvije linije je izuzetno bitan, jer se na taj način vrši tretman cjelokupne vode koja nastaje u procesu. To znači da, poslije tog tretmana, deamonizovana voda koja je, dakle, sada oslobođena od amonijaka, jer je iz te vode nastala so, odnosno amonijum sulfat, i dalje ima određene primjese amonijaka i fenola. Kao takva ona odlazi dalje na pogon biohemijskog tretmana otpadnih voda gdje se dodatno tretira i prerađuje. U konačnici, čak i ta potpuno prečišćena voda, dakle voda koja izlazi iz pogona biohemijskog tretmana otpadnih voda, ponovo se vraća u proces, te se koristi u sistemu hlađenja procesne opreme – kaže Jašarević.

Završetak projekta očekuje se tokom vikenda, a nakon testne faze, kada će biti ispitani svi dovodi i odvodi, pogon amonijačnog ispirača će biti pušten i u normalan rad.

Pored projekta na ispiračima amonijaka, puštanja u rad dvije linije na amonsulfatu, monitoringa emisija i izrade novih rezervoara, u fabrici Koksara narednih dana će biti započet i projekat zbrinjavanja katranskog fusa, pravilno odvodnjavanje benzola, te remont i čišćenje predhladnjaka koksnog gasa, a koji su također značajni projekti za poboljšanje cjelokupne ekološke slike kompanije.

Energetika.ba / FENA