Energetika.ba
Zaštita okoliša

Prvi seminar o međunarodnom programu "Eko-škole" u Sarajevu

Autor: Energetika.ba
Prvi seminar o međunarodnom programu "Eko-škole" u Sarajevu

Prvi info seminar o mogućnostima koje donosi najveći međunarodni licencirani program za edukaciju u oblasti zaštite okoliša pod nazivom "Eko-škole" bit će održan sutra u Sarajevu.

Na seminaru će biti predstavnici prvog kruga zainteresiranih osnovnih škola iz pojedinih gradova, kao i predstavnici lokalnih vlasti i komunalnih preduzeća, najavili su organizatori.

Program "Eko-škole" pomaže da se obrazovanje za zaštitu okoliša dodatno unaprijedi u pojedinim obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do univerziteta) u saradnji sa općinama/gradovima, komunalnim preduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima, a sa ciljem odgajanja nove generacije mladih koji će biti ekološki osviješteni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama.

"Eko-škole" imaju sistem nagrađivanja pojedinih obrazovnih ustanova, na način da škole koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu sa znakom Eko-škole. Metodologija je bazirana na sedam koraka koje pojedine obrazovne ustanove prema individualnom planu realiziraju uz pomoć ovoga programa.

Međunarodni program Eko-škole je razvila Fondacija za obrazovanje za okoliš (FEE) 1994. godine, a danas se provodi u više od 60 država svijeta i 50.000 obrazovnih ustanova.

BiH je dio ovog programa od kraja 2018., a ovlašteni predstavnik "Eko-škole" za BiH je Inkubator društvenih inovacija Munja koji već 18 godina radi na osnaživanju mladih na prostoru cijele BiH. Razvoj programa pomaže kompanija Ekopak - prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom. Partner za realizaciju programa u osnovnim školama u BiH je Tetrapak.

Energetika.ba / FENA