Energetika.ba
Zaštita okoliša

Stanje okoliša u FBiH uslovljeno ekonomskim, društvenim i tehnološkim razvojem

Autor: Energetika.ba
Stanje okoliša u FBiH uslovljeno ekonomskim, društvenim i tehnološkim razvojem

Na radionici za izradu Strategije razvoja Federacije BiH za period 2021.-2027. diskutovano je o stanju u oblasti okoliša, komunalne infrastrukture i upravljanja prirodnim resursima.

Istaknuto je da je stanje okoliša u Bosni i Hercegovini, pa tako i Federaciji BiH, uslovljeno ekonomskim, društvenim i tehnološkim razvojem.

Velika područja zemljišta su kontaminirana minama, otpad se većinom odlaže bez recikliranja, upravljanje šumama je na lošem nivou uz hiljade hektara posječene ili uništene šume. Dugoročno gledano, privredna aktivnost mora poštovati ograničenje zagađenja u odnosu na obnovljive resurse.

Među bitnim faktorima degradacije okoliša navedeni su neravnomjeran razvoj urbanih i ruralnih sredina i siromaštvo. Urbana područja su u porastu, odnosno nastavlja se trend koncentracije stanovništva. Bespravna gradnja predstavlja veliki problem, što je prvenstveno rezultat nedostatka mehanizama planiranja, provođenja i kontrole gradnje.

Negativan uticaj siromaštva i lošeg ekonomskog stanja na okoliš ogleda se u neadekvatnom odvodu i tretmanu otpadnih voda, lošem upravljanju otpadom, zagađenju zraka emisijama iz saobraćaja i industrijskih postrojenja sa zastarjelim tehnološkim procesima, nekontrolisanom sječom drva za ogrjev i sl.

Kao jedno od pozitivnih dešavanja u pogledu okoliša ocijenjen je proces priključivanja BiH Evropskoj uniji, koje je pridonijelo prioritiziranju i unapređenju politike zaštite okoliša. Održivo korištenje i upravljanje prirodnim resursima predstavlja jednu od osnovnih pretpostavki povećanja konkurentnosti svake ekonomije u dugoročnom periodu, kao i višeg životnog standarda građana.

Integrirana Strategija razvoja će odrediti osnovne smjernice društveno-ekonomskog napretka koji bi trebao rezultirati boljim životom građana Federacije.

- Okoliš ima veliki značaj za zdravlje ljudi, ekonomski razvoj i konkurentnost zemlje. Međutim, zagađenje, klimatske promjene, nestašice resursa, uništenje ekosistema, mogu ugroziti ekonomski rast ali i život na planeti, saopćeno je iz Federalnog zavoda za programiranje.

Energetika.ba / FENA