Energetika.ba
pametna ulaganja

Trošak prilagodbe na klimatske promjene EU će koštati do 64 milijarde eura godišnje

Autor: Energetika.ba
Trošak prilagodbe na klimatske promjene EU će koštati do 64 milijarde eura godišnje
Foto: Unsplash

Evropi trebaju pametna ulaganja kako bi povećala otpornost te poboljšala prilagodbu i finansiranje smanjenja rizika od katastrofa i klimatskih promjena, poručili su u iz Svjetske banke.

Svjetska banka i Evropska komisija objavile su izvještaj “Economics for Disaster Prevention and Preparedness” (Ekonomija za sprečavanje katastrofa i pripravnost), istaknuvši da se Evropa zagrijava brže od bilo kojeg drugog kontinenta te je izrazito osjetljiva na sve veće rizike povezane s klimatskim promjenama.

“Proteklih decenija Evropa se suočava s ogromnim, rastućim, gubicima i štetama od klimatskih katastrofa. Prošla godina bila je najtoplija zabilježena, s katastrofama koje su Evropu koštale više od 77 milijardi eura. Prema projekcijama, troškovi nedjelovanja u scenariju velikog zagrijavanja mogli bi dostići sedam posto BDP-a EU-a”, priopćila je Svjetska banka.

U studiji se procjenjuje da za zemlje u Evropi trošak prilagodbe klimatskim promjenama iznosi između 34 eura i 110 eura po osobi godišnje. Konkretno bi za Uniju troškovi prilagodbe klimatskim promjenama do 2030-ih mogli iznositi između 15 i 64 milijarde eura godišnje, zbog čega bi sredstva za finansiranje prilagodbe trebala iznositi između 0,1 i 0,4 posto BDP-a EU.

Direktorica Glavne uprave Komisije za klimatsku politiku Elina Bardram je upozorila da postoji znatan jaz u finansiranju prilagodbe u Evropi, a da je za njegovo premošćivanje potrebno znatno povećati javno, privatno i kombinirano finansiranje.

“Još se uvijek troškovi prilagodbe klimatskim promjenama na nivou država članica i EU-a ne koriste adekvatno u planiranju ulaganja i izradi financijskih strategija. To treba promijeniti”, poručila je Bardram.

Kad je riječ o finansijskoj otpornosti, u jednom se izvještaju ističe da se na nivou EU i država članica s previše rizika od katastrofa i klimatskih promjena upravlja u okviru proračunskih instrumenata te da se ne koriste dovoljno prethodno ugovorena sredstva i mehanizmi za prijenos rizika, kao što je osiguranje rizika.

U proračunu Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu suzbijanje požara čini otprilike trećinu troškova svih intervencija. Ako bi se, na primjer, razorna sezona požara iz 2017., u kojoj je zabilježeno više od 100 smrtnih slučajeva i koja je potaknula reforme i ulaganja u sprječavanje katastrofa, dogodila ove godine, za pokrivanje troškova hitnih intervencija godišnji proračun Mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu trebao bi se povećati za 70 posto, upozorava se u izvještaju.

Regionalni direktor u Svjetskoj banci, Sameh Wahba, je rekao da su katastrofe razorne za sve, ali mogu neproporcionalno jako pogoditi najosjetljivije skupine u Evropi i tako povećati siromaštvo i nejednakost.

“Bez odgovarajućih sistema ti događaji mogu narušiti ostvareni stupanj razvoja. Evropske zemlje još uvijek stignu poduzeti mjere kojima će zaštititi živote svojih građana, infrastrukturu i javne financije od posljedica katastrofa i klimatskih promjena, iako je vremena za to sve manje”, kaže Wahba.

EU treba učiniti više na prevenciji
Iako evropske zemlje poduzimaju značajne korake kako bi povećale otpornost, napominju iz Svjetske banke, u izvještajima se kaže da trebaju činiti još više, prenosi Balkan Green Energy News.

Analiza na nivou EU pokazuje da su brojni ključni sektori, uključujući one koji osiguravaju hitne službe, izloženi višestrukim prirodnim katastrofama.

Primjerice, u polovini država članica EU vatrogasne postaje nalaze se u područjima s visokim nivoom rizika za više od jedne prirodne katastrofe kao što su požari, klizišta, poplave i potresi.

Osim toga, u nekoliko država članica EU na više od 80 posto cesta velika je opasnost od klizišta, što može dovesti do znatnih kašnjenja u dolasku do područja kojima je potrebna pomoć, navodi se u izvještaju.

“Hitno su potrebna ulaganja u sprečavanje katastrofa i pripravnost na svim nivoima, počevši od ključnih sektora koji osiguravaju hitne službe. Potrebe su znatne, a pritisak na proračune EU-a i država članica velik. U budućnosti ćemo trebati pametno ulagati i prednost davati ulaganjima koja najviše pridonose povećanju otpornosti”, rekla je direktorica Odjela Evropske komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Hanna Jahns.

Napominje se i da određivanjem prioriteta ulaganja mogu postati troškovno učinkovita, osobito kad se uzmu u obzir vjerovatne posljedice klimatskih promjena.