Energetika.ba
Zaštita okoliša

Uskoro postavljanje "zelenih otoka" u Starom Gradu sa više od 20 novih kontejnera

Autor: Energetika.ba
Uskoro postavljanje "zelenih otoka" u Starom Gradu sa više od 20 novih kontejnera

Općina Stari Grad implementirat će projekat uspostave tzv. "zelenih otoka" sa kontejnerima za selektivno prikupljanje otpada na pet lokacija.

Projekat "Razvrstajmo otpad i zaštitimo Stari Grad" pripremio je općinski Sektor za lokalni razvoj, a bit će ralizovan uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH. U narednim fazama trebalo bi biti uspostavljeno još pet zelenih otoka, a ukupno bi trebalo biti postavljeno 37 kontejnera, tzv. metalnih zvona. Lokacije za postavljanje kontejnera utvrdit će se na osnovu prioriteta koji će se utvrditi na terenu.

Svaki kontejner će biti propisno obilježen naljepnicama i posebno obojen, odnosno prilagođen vrsti otpada za koji je namijenjen.

"U skladu sa Elaboratom o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planom, kojeg je izradio Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, u Starom Gradu je planirana uspostava deset zelenih otoka sa ukupno 37 metalnih zvona. S obzirom na odobreni iznos u ovoj fazi implementacije projekta najvjerovatnije ćemo uspostaviti pet natkrivenih zelenih otoka sa 22 metalna zvona kapaciteta 2.500 litara", pojasnili su u Sektoru za lokalni razvoj. Vrijednost projekta je 60.000 KM, od čega će Fond obezbijediti 40.000 KM, a Općina Stari Grad 20.000 KM.

Kontejneri će biti namijenjeni za odlaganje otpada koji je moguće reciklirati i to za odlaganje papira – kartona, plastike, stakla i miješanog otpada. Bitno je naglasiti da će kontejneri biti zatvoreni, te da će biti opremljeni polugom za otvaranje poklopca za ubacivanje otpada.

Energetika.ba / Klix.ba