Energetika.ba
Zaštita okoliša

Uz moderne metode rudarenja danas se smanjuju uticaji na okoliš

Autor: Energetika.ba
Uz moderne metode rudarenja danas se smanjuju uticaji na okoliš

Brz razvoj tehnologije, uključujući automatizaciju, digitalizaciju i elektrifikaciju suštinski mijenja rudarske operacije. Kako ove nove tehnologije mogu pomoći rudarskom sektoru da bude okolišno održiv?

Rudarstvo, jedna od prvih ljudskih djelatnosti, koja uključuje istraživanje, ispitivanje, izgradnju, iskopavanje, održavanje, ekspanziju, razgradnju i napuštanje iskopavanja, utiče na društvene i okolišne sisteme. Uticaji mogu biti od pozitivnih do negativnih, kako direktni, tako i indirektni. Ipak, i pored ovoga, mi ne možemo zamisliti naš svakodnevni život bez odjeće, papira, kompjutera, telefona, automobila, čak i kuća u kojima živimo – bez metala koji se dobijaju iskopavanjem iz zemlje.

Kompanija Eastern Mining d.o.o. koja od 2017. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine, konkretno Općine Vareš, intenzivno radi na dobijanju svih dozvola za otvaranje rudnika i pogona u kojem će, osim koncentrata olova, cinka i barita, iz rude izvlačiti i koncentrat srebra i zlata . Ozbiljno poslovanje ove međunarodne kompanije iziskuje i ozbiljnu posvećenost očuvanju, unapređenju i zaštiti okoliša.

„Naši stručnjaci iz kompanije Eastern Mining provode detaljne mjere saniranja zatečenog stanja i poboljšanja okoliša. Od samih početaka, u tzv. fazi projektovanja postrojenja, počeli smo sa primjenom najbolje svjetske prakse u rudarstvu, te strogo poštujemo smjernice iz oblasti okoliša. Cilj je da u Varešu imamo podjednako moderan pogon i postrojenje“ kaže Vildana Mahmutović, menadžerica za okoliš i socijalno upravljanje pri kompaniji Eastern Mining d.o.o. Mahmutović dodaje, da će se rudarstvo sada zasnivati na modernim tehnologijama i metodama, kojima je cilj minimiziranje negativnog utjecaja na okoliš. U trenutnoj fazi, kako ih mi zovemo, istražnih radova, radimo i na brzoj sanaciji terena na kojima se vrši izuzimanje uzoraka.

Eastern Mining d.o.o. također planira i korištenje brojnih inžinjerskih rješenja usmjerenih na smanjenje emisije buke u okoliš, tretmane otpadnih tokova, te sprečavanje emisija zagađujućih materija u zrak, vode i tlo.

Svi napori koje ulaže kompanija Eastern Mining ozbiljno su shvaćeni od strane bh. vlasti, koje su nedavno odobrile proširenje koncesionog prostora za ovu kompaniju, tako da ukupno područje obuhvaćeno koncesijom sada iznosi 4,078 ha, odnosno 40.78 km2.

„Transparentnost informacija, dobri odnosi sa interesnim grupama i lokalnom zajednicom su osnove koje omogućavaju lakši rad i brži poslovni napredak. Ubijeđeni smo da tehnologijama kojima raspolažemo u kompaniji Eastern Mining d.o.o sa ponosom možemo reći da činimo sve napore da zaštita okoliša i ekološki održiv razvoj budu jedan od naših osnovnih prioriteta u poslovanju“, dodao je Adnan Teletović, izvršni direktor kompanije Eastern Mining d.o.o..

U sklopu cjelokupnog razvojnog projekta otvoren je Informacioni centar Vareš, u kojem svi zainteresirani mogu naći korisne informacije o projektu.

Energetika.ba