Energetika.ba
Zaštita okoliša

Više od 220.000 KM za utopljavanje zgrada u Sarajevu

Autor: Energetika.ba
Više od 220.000 KM za utopljavanje zgrada u Sarajevu

Nakon što je tokom protekle dvije godine uspješno realizovan projekat postavljanja termo fasada – utopljavanja stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na osam objekata u Centru, projekat koji ima za cilj poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno smanjene potrošnje energije, te u konačnici ima svoju estetsku vrijednost uljepšavanja centralne gradske općine i grada nastavljen je i u 2020. godini.

Po okončanju Javnog poziva prijedlog odluke za utvrđivanje liste za sufinansiranje i izradu termo fasada - utopljavanja stambenih zgrada za kolektivno stanovanje dobio je podršku većine vijećnika na osnovu čega je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić potpisao ugovore sa predstavnicima upravitelja stambenih zgrada „Sarajevostan“ i „Hetig“ o sufinansiranju postavljanja termo fasada na sedam objekata kolektivnog stanovanja. Naime, na osnovu pristiglih zahtjeva i priložene dokumentacije sačinjena je lista za sufinansiranje i utvrđena visina sredstava koje će Općina sufinansirati (maksimalno do 50%), dok će ostatak troškova snositi stanari.

Sredstva u iznosu od 228 hiljada maraka raspoređena su za utopljavanje objekata u ulicama Patriotske lige 40, Kulovića 1 i 3, La Benevolencije 14, Nahorevska 14, Radićeva 4 i Muhameda Hadžijahića 54.

Postavljanje termo fasade na zgradi u Ulici La Benevolencija Općina je sufinansirala sa 14.535 maraka, a radovi su završeni prošle sedmice. Radovi na postavljanju termo fasada u Ulici Nahorevska 14 koje Općina Centar sufinansira sa 12.804 KM i u Ulici Radićeva 4 za šta je Općina izdvojila 8.390 KM su u toku.

Podsjećamo, unazad dvije godine na području ove lokalne zajednice uspješno je realizovan projekat postavljanja termo fasada – utopljavanja stambenih zgrada kolektivnog stanovanja na osam objekata u Centru i to: Bolnička 50, Kaptol 28, Kalemova 38, Franca Lehara 13, Derebent 24-26, Branilaca Sarajeva 4, Patriotske lige 38 i Jezero 5 za šta je Općina Centar izdvojila oko 300.000 KM.

Energetika.ba