Energetika.ba
Zaštita okoliša

Vlada FBiH - Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti zraka

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH - Utvrđen Nacrt zakona o zaštiti zraka

Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti zraka s ciljem zaštite, upravljanja i poboljšanja kvalitete zraka, poduzimanja mjera zaštite ozonskog omotača i ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama.

U zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka primjenjuju se i odredbe zakona o zaštiti okoliša i drugih propisa, a kantoni mogu donijeti svoje zakone iz ove oblasti.

Inače, važeći Zakon o zaštiti zraka u FBiH donesen je 2003. godine, te izmijenjen i dopunjen 2010. godine. Na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o problemu zagađenosti zraka u Federaciji BiH, održanoj 15 i 22. marta 2017. godine, zaključeno je da treba donijeti novi Zakon o zaštiti zraka koji će biti usklađen s direktivama koje važe u zemljama Evropske unije, pa je izrada novog zakona uvrštena u Program rada Vlade Federacije BiH.

Novina u odnosu na postojeća rješenja je u jasnijem definisanju nadležnosti organa i sektora u zaštiti kvaliteta zraka, te detaljnije definisanje monitoringa kvaliteta zraka na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave putem mjernih stanica. Definisane su i zone aglomeracija s ciljem ocjenjivanja i upravljanja kvalitetom zraka.

Pri izradi novog zakona korištena je i praksa zemalja Evropske unije, a prije svega zemalja u našem okruženju, koje su joj pristupile ili će to uskoro učiniti. Naravno, uvaženo je i realno stanje institucija Federacije BiH u pogledu njihovih kapaciteta, stručnosti i raspoloživih budžeta. Nepostojanje agencije za okoliš, koja bi se bavila stručnim poslovima, nadoknađeno je tako što su određeni stručni poslovi pozicionirani u postojećim institucijama - Federalnom hidrometeorološkom zavodu i Fondu za zaštitu okoliša FBiH.

Energetika.ba