FERK donio više rješenja i odluka

FERK donio više rješenja i odluka

Na današnjoj redovitoj sjednici Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK donijela je rješenje o izdavanju dozvole za o

Na današnjoj redovitoj sjednici Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK donijela je rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za TC Link d.o.o. iz Čitluka.

Pored ovoga izdana su rješenja o izdavanju dozvola za dva podnositelja za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima i to: Solar d.o.o. iz Posušja i „EL-HM“ vlasnika Mirsada Hatkića. Doneseno je i rješenje o izdavanju dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvola II reda za podnositelja zahtjeva Winter Wind d.o.o. iz Tomislavgrada.

Kada je u pitanju naftno gospodarstvo donesena su sljedeća rješenja: rješenje o izdavanju dozvola za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om za podnositelja „VEKTOR-INTEGRA“ d.o.o. iz Sarajeva (obnova dozvole); rješenje o izdavanju dozvole za trgovinu LPG-om za „PROMING“ d.o.o. Bugojno (obnova dozvole); rješenje o dozvoli za obavljanje djelatnosti skladištenje naftnih derivata osim LPG-a za „HIFA-PETROL“ d.o.o. iz Sarajeva (izmjena i dopuna dozvole) i rješenja o izdavanju dozvola za transport naftnih derivata cestovnim prometom za četiri podnositelja (obnova dozvole u sva četiri slučaja) i to: „ALMY“ d.o.o. iz Zenice, „ZLATA-TRANS“ d.o.o. iz Sarajeva, „PAPIĆ“ d.o.o. iz Tomislavgrada i Doo „Čavkunović-BP“ iz Bihaća.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je donijela i zaključak kojim se odbacuje Zahtjev za stavljanje izvan snage Rješenja FERK-a broj 06-13-5-974-6/21 od 9.9.2021. godine i Prigovor treće strane broj 06-13-5-974-10/21 od 20.9.2021. godine podnositelja Udruženje građana „Za Doljanku“ Jablanica, jer nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka.

Po žalbama i prigovoru kupaca na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BIH d.d. – Sarajevo, FERK je donio odgovarajuća rješenja.

Donesena je i odluka o izboru predsjednice FERK-a na period od godine dana, pa će ovu funkciju u periodu od 8. listopada 2021. godine obavljati članica FERK-a iz reda hrvatskog naroda Sanela Pokrajčić.

Usvojen je i nacrt dozvole za proizvodnju električne energije podnositelja Upgrade Energy d.o.o. iz Čapljine, a za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE u solarnim fotonaponskim elektranama usvojen je nacrt dozvole za Samostalnu obrtničku radnju „S. IVIĆ“, vlasnik Dražen Stipić iz Posušja u solarnoj fotonaponskoj elektrani IVIĆ.

Iz sektora naftnog gospodarstva usvojena su četiri nacrta dozvola za rad (licenci): za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak, za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak , te za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnositeljima zahtjeva „PERIĆ d.o.o. Ljubuški i T S P d.o.o. Žepče.

Energetika.ba / FENA