Saglasnost na planove Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Saglasnost na planove Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu. Planirani prihodi i primici za 2018. g

Vlada FBiH je dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu. Planirani prihodi i primici za 2018. godinu iznose KM 61.031.162 i sastoje se prihoda od naknada, prihoda od finansijske imovine, ostalih prihoda, primitaka od prodaje prometnih vozila, priliva iz revoving fonda za energetsku efikasnost i primitaka od domaćih finansijskih institucija.

Fond je u 2018. godinu planirao ukupne rashode u ukupnom iznosu KM 61.031.162, koji se sastoje od troškova Fonda, troškova finansiranja projekata zaštite okoliša, kapitalnih izdataka i datih zajmova iz revolving fonda.

Saglasnost je data i na Program rada Fonda za 2018.-2021. godinu.

Sjednica Vlade FBiH je u toku, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Energetika.ba / FENA