Tag: incel

Šarović: Piralen u “Incelu” ekološka bomba

Šarović: Piralen u “Incelu” ekološka bomba

"Piralen je prava ekološka bomba i mnogo veća opasnost po zdravlje ljudi, biljnog i životinjskog svijeta ne samo Banjaluke nego i šireg prostora. O ov [...]
Do 20. jula prve smjernice za sanaciju kontaminiranog zemljišta u ‘Incelu’

Do 20. jula prve smjernice za sanaciju kontaminiranog zemljišta u ‘Incelu’

Vlada Švedske i UNDP angažovali su eksperta za remedijaciju zemljišta, kao konsultanta koji će dati smjernice za dalje postupanje u vezi sa sanacijom [...]
2 / 2 POSTS