TE Stanari – Priključenje na mrežu nakon remonta postrojenja

TE Stanari – Priključenje na mrežu nakon remonta postrojenja

Termoelektrana Stanari je u nedjelju nakon planskog godišnjeg remonta ponovo priključena na mrežu elektroenergetskog sistema BiH. Uz strogo poštiva

Termoelektrana Stanari je u nedjelju nakon planskog godišnjeg remonta ponovo priključena na mrežu elektroenergetskog sistema BiH.

Uz strogo poštivanje propisanih sigurnosnih mjera s ciljem sprečavanja širenja pandemije koronavirusa i mjera zaštite na radu, stručni kadar kompanije „EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari“, zajedno sa više od 300 radnika iz deset izvođačkih kompanija, uspješno je realizovao aktivnosti na godišnjem remontu postrojenja.

Radovi na kotlovskom i turbinskom postrojenju i pomoćnim sistemima u punom obimu su završeni u predviđenom roku od 30 dana čime je osigurana dalja realizacija Plana proizvodnje Termoelektrane Stanari za 2020. godinu, saopćeno je iz kompanije “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari”.

 

Energetika.ba / FENA