U Neumu od 20. do 22 oktobra o budućnosti elektroenergetskog sektora u BiH

U Neumu od 20. do 22 oktobra o budućnosti elektroenergetskog sektora u BiH

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE (BHK CIGRE) organizuje 14. savjetovanje koje će biti održano od 20

Predsjednik BHK CIGRE Edhem Bičakčić najavio je danas na pres-konferenciji da je za predstojeće savjetovanje pripremljeno više od 160 stručnih i naučnih radova oko 350 autora i koautora iz zemlje i svijeta.

Naveo je da su u program savjetovanja uključena uvodna izlaganja o opštim pitanjima bh. elektroenergetike, a tiču se razvoja elektroenergetskog sektora do 2035.

“To su tranzicija energetskog sektora od uglja do obnovljivih izvora, izgradnja vjetroelektrane Mesihovina, berza i tržište električne energije u BiH, te elektromobilnost i uticaj na razvoj elektroenergetskog sektora – precizirao je Bičakčić.

Dodao je da će tokom savjetovanja biti održan okrugli sto “Budućnost proizvodnje energije iz uglja u BiH” na kojem će biti predstavljene teme Stanje postojećih termoblokova na ugalj u BiH, EU ciljevi dekarbonizacije do 2030. – procjena uticaja na izradu integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH, Zamjenski blokovi – kogeneracija, te Korištenje biomase u proizvodnji energije.

Najavljeno je da će u toku savjetovanja biti održani brojni radni sastanci stručnih i naučnih radnika s predstavnicima privrede i obrazovnih institucija.

Energetika.ba / FENA