CGES: Dobit od 4,7 miliona eura ostaje neraspoređena

CGES: Dobit od 4,7 miliona eura ostaje neraspoređena

Akcionari Crnogorskog elektroprenosnog sistema CGES odlučili su danas na Skupštini dioničara da prošlogodišnju neto dobit kompanije, u iznosu od 4,7 m

Akcionari Crnogorskog elektroprenosnog sistema CGES odlučili su danas na Skupštini dioničara da prošlogodišnju neto dobit kompanije, u iznosu od 4,7 miliona EUR, dodaju neraspoređenoj, odnosno akumuliranoj iz prethodnih godina.

Akcionari su, kako je saopšteno iz CGES-a, na današnjoj Skupštini potvrdili spremnost kompanije za kreditno zaduženje iz kojeg će se finansirati izgradnja energetske infrastrukture za projekat Luštica.

“Akcionari su jednoglasno usvojili izvještaj o poslovanju CGES-a za prošlu godinu, finansijske iskaze sa izvještajem nezavisnog revizora, kao i odluku o izmjenama i dopunama Statuta”, navodi se u saopštenju.

Za revizora CGES-a za ovu godinu jednoglasno je izabran KPMG.

Akcionari su razriješili, a potom izabrali nove članove Odbora direktora CGES-a.

Vladin kapital će pored Vesne Bracanović, zastupati Zoran Rakočević, Tamara Ivković i Zoran Miljanić, kome su obnovljeni mandati.

Italijanska Terna je imenovala dva predstavnika Giovannia Cerchiarinia i Carla Crea, dosadašnje članove Odbora direktora CGES-a, dok će Elektromrežu Srbije i u narednoj godini predstavljati Jelena Matejić.

Bracanović je, na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, izabrana za predsjednika, a Cerchiarini za zamjenika predsjednika.

Energetika.ba