Đapo u Švedskoj: Finalni sastanak u sklopu projekta BiH ESAP 2030+

Đapo u Švedskoj: Finalni sastanak u sklopu projekta BiH ESAP 2030+

Ministrica dr. Edita Đapo predvodi delegaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja ove sedmice boravi u Švedskoj gdje se održava finalni sas

Ministrica dr. Edita Đapo predvodi delegaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma koja ove sedmice boravi u Švedskoj gdje se održava finalni sastanak u sklopu projekta BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora.

Na sastanku se radi finalizacija izrade Strategije okoliša/životne sredine se približava te su nacrti za Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikta BiH trenutno u proceduri javnog uvida.

Održan sastanak sa predstavnicima Štokholmskog instituta za okoliš

U najčišćoj metropoli na svijetu, Štokholmu, ministri okoliša/životne sredine za nivo Federacije BiH i RS-a, šef odjeljenja za prostorno planiranje Vlade Brčko distrikta, te predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sastali su se sa predstavnicima Štokholmskog instituta za okoliš (Stockholm Environment Institute – SEI) na finalnom sastanku BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora.

Federalna ministrica dr. Đapo istakla je važnost Strategije i osvrnula se na trud koji je tokom dvije godine uložilo više od 600 učesnika iz javnog, privatnog, akademskog i nevladinog sektora. Javni uvid za Federalnu strategiju okoliša aktuelan je do kraja juna, a usvajanje se očekuje početkom septembra.

Inače, osim ministrice Đapo, u delegaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma su i pomoćnik ministrice u Sektoru za okoliš dr. Mehmed Cero te pomoćnik ministrice u Sektoru za okolišne dozvole, procjenu uticaja na okoliš, registar i čiste tehnologije Stjepan Matić.

– Nakon uspješno održanog sastanka BiH ESAP 2030+ Upravnog odbora, posjetili smo Švedsku međunarodnu agenciju za razvojnu saradnju (SIDA). Razgovarali smo o finalnim koracima i zaključcima na projektu izrade Strategije zaštite okoliša za Bosnu i Hercegovinu za period 2022.-2032. – naglasila je ministrica Đapo, ističući da su u Švedskoj posjetili i od vodećih svjetskih objekata za istraživanje i razvoj u tehnologiji tretmana vode – Hammarby Sjöstadsverk.

Motivacija za zajedničko djelovanje

Kako je istaknula dr. Đapo, vrlo je zadovoljna rezultatima radne posjete, koja je zaključena snažnom motivacijom za zajedničko djelovanje u zaštiti bogatstava Bosne i Hercegovine i slijeđenje zemelja koje su lideri u ovoj sferi.

– Zahvalni smo građanima i švedskoj državi na pomoći koju su nam pružili. Bez njihove podrške ne bi postigli ovakav uspjeh u kreiranju sveobuhvatne Strategije za zaštitu okoliša/životne sredine BiH – kazala je ministrica Đapo.

Projekat ESAP 2030+, inače, predstavlja odgovarajući odgovor Ambasade Švedske u BiH na molbu za pomoć u izradi strategije okoliša i akcionog plana za cijelu BiH, sa strategijama i akcionim planovima za sva četiri nivoa vlasti u BiH.

Energetika.ba / Avaz