Emisija stakleničkih plinova u sektoru poljoprivrede povećana za jedan posto

Emisija stakleničkih plinova u sektoru poljoprivrede povećana za jedan posto

Ukupna emisija stakleničkih plinova u Bosni i Hercegovini u sektoru poljoprivreda u 2018. godini iznosila je 3.143 gigagrama (Gg-Gigagram je jedinica

Ukupna emisija stakleničkih plinova u Bosni i Hercegovini u sektoru poljoprivreda u 2018. godini iznosila je 3.143 gigagrama (Gg-Gigagram je jedinica mase jednaka 1.000.000.000 grama ili 1.000 tona) CO2-eq (ekvivalent CO2 emisije), što predstavlja povećanje emisija za jedan posto u odnosu na emisiju stakleničkih plinova u 2017 godini.

Razlog tome je povećanje emisija metana (CH4) i azotnog oksida (N2O) iz poljoprivrednog zemljišta i spaljivanja ostataka, dok je došlo do relativnog pada emisija iz ostalih izvora.

Tokom promatranog razdoblja udjeli emisija stakleničkih plinova iz različitih izvora u poljoprivredi su se promijenili prvenstveno zbog uticaja povećanja indirektnih emisija iz poljoprivrednog zemljišta, navode iz Agencije za statistiku BiH.

IPCC metodologija koja se koristi za procjenu emisija stakleničkih plinova slijedi tzv. „IPCC smjernice“, koje predstavljaju procedure procjene emisija stakleničkih plinova date od međunarodnih stručnjaka grupe Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) i koje slijedi većina zemalja potpisnica Kyoto protokola za procjenu nacionalnih godišnjih emisija stakleničkih plinova.

Staklenički plinovi (GHG) iz sektora poljoprivrede uključuju metan (CH4) i azotni oksid (N2O).

Emisija stakleničkih plinova je iskazana u smislu CO2-ekvivalenta, gdje je potencijal globalnog zagrijavanja CH4 21 i N2O 310 u odnosu u odnosu na sam CO2.

U sektoru poljoprivrede emisije CH4 i N2O su uslovljene različitim poljoprivrednim aktivnostima.

Za emisiju CH4 je najznačajniji izvor stočarstvo (unutrašnja fermentacija). Emisija N2O se posmatra kao direktna emisija iz obrade poljoprivrednog zemljišta, emisija uslijed raspada otpada porijeklom od životinja (upravljanje đubrivom) i indirektna emisija, obrazlažu iz Agencije za statistiku BiH.

Postoje dva značajna izvora emisije CH4 iz poljoprivrede unutrašnja fermentacija u procesu probave preživara i različiti postupci vezani uz upravljanje i primjenu organskih đubriva.

Utvrđena su tri izvora emisija N2O iz ovog sektora: direktna emisija N2O iz poljoprivrednog zemljišta, direktna emisija N2O iz stočarstva i indirektna emisija N2O uslovljena poljoprivrednim aktivnostima.

Energetika.ba / FENA