Energetika.ba
Gas

BH-Gas i USAID potpisali Memorandum o razumijevanju

Autor: Energetika.ba

Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o i Misija USAID-a u BiH potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju čiji je cilj otklanjanje prepreka za investiranje u izgradnju objekata gasne infrastrukture i osiguranja sigurnosti snabdijevanja gasom u BiH. Potpis na ovaj dokument stavili su direktor BH-Gasa Jasmin Salkić i šef Misije USAID-a u BiH Peter Duffy.

Kako je rečeno, ovim dokumentom definisana je saradnja u pogledu unapređenja procesa ishodovanja potrebnih infrastrukturnih dozvola, praćenja postupaka ishođenja odobrenja, saglasnosti i dozvola na investicijskim projektima, te zajedničkog pristupa prilikom upućivanja prijedloga prema nadležnim resorima i njihovo praćenje.

Direktor BH Gasa Jasmin Salkić kaže da je Memorandum nastao kao rezultat potrebe strana potpisnica da u toku pripreme izgradnje objekata gasne infrastrukture osiguraju realizaciju aktivnosti u vremenski potrebnim okvirima.

- Poseban značaj poklonit će se i postupku ishođenja odobrenja, saglasnosti i dozvola na investicijskim projektima, kao i ostalim administrativnim procedurama. Navedene aktivnosti bit će usmjerene, u prvoj fazi, u realizaciju projekta Južna interkonekcija BiH - Hrvatska, a nakon toga i u realizaciju ostalih projekata izgradnje gasne infrastrukture - pojašnjava Salkić.

Prema njegovim riječima, odobrenim grant sredstvima USAID se već uključio u realizaciju izgradnje Južne interkonekcije, a potpisani dokument samo je osnova za otklanjanje svih prepreka koje se mogu pojaviti u realizaciji projekta.

- BH-Gas izuzetno cijeni što USAID stavlja svoje resurse u funkciju identifikacije i otklanjanja prepreka u realizaciji izgradnje gasne infrastrukture, jer prirodni gas je ekološki energent 21. stoljeća i njegova potrošnja u svjetskim okvirima ima samo porast i veću primjenu - dodaje Salkić.

Šef Misije USAID-a u BiH Peter Duffy potcrtao je važnost adekvatnog planiranja, ulaganja i transparentnosti u sektoru gasa.

- Stabilan i konkurentan energetski sektor preduslov je za privredni rast u BiH. Pored ispunjavanja obaveza prema EU, proaktivan razvoj i implementacija strateške vizije u gasnom sektoru značajno povećava mogućnost direktnih investicija i pristupa pretpristupnim fondovima. Osim toga, ove aktivnosti doprinose sigurnosti snabdijevanja potrošača - ističe Duffy, dodavši da su promjene u sektoru moguće samo zajedničkim pristupom svih relevantnih učesnika.

Jedan od ciljeva USAID-ovog projekta "Investiranje u sektor energije" jeste uklanjanje prepreka za investiranje u infrastrukturu gasnog sektora u BiH, te prižanje preporuka za dalje formiranje pravnog i regulatornog okvira za formiranje konkurentnog tržišta gasa.

Na konferenciji "Sigurnost snabdijevanja gasom u BiH", početkom jula održanoj na Jahorini, u organizaciji USAID-ovog projekta "Investiranje u sektor energije", usaglašene su konkretne i jasne smjernice za nastavak procesa reforme energetskog sektora, uključujući i sektor gasa.

D.K.

Energetika.ba / Vijesti.ba