Energetika.ba
Gas

BH-Gas: Nemamo ni dolar duga prema isporučiocu gasa

Autor: Energetika.ba
BH-Gas: Nemamo ni dolar duga prema isporučiocu gasa

BH-Gas je u protekle skoro dvije godine poduzeo niz aktivnosti koje su imale za cilj obezbjeđenje sigurnosti snabdjevanja prirodnim gasom BiH i FBiH. Te aktivnosti su doprinijele da BH-Gas nema niti jedan dolar duga prema isporučiocu gasa i ino transporterima, saopćeno je iz BH-Gasa.

U vezi sa najavljenom obustavom transporta prirodnog gasa od kompanije Sarajevo-Gas Istočno Sarajevo, BH-Gas obavještava javnost da je Sarajevo-Gas Istočno Sarajevo uputio finalni prijedlog o kojem treba da se izjasne nadležni organi, a koji bi doprinio da ne dođe do najavljene obustave transporta gasa na dionici Zvornik-Kladanj.

BH-Gas je izvršio uplatu prema Sarajevo-Gasu u visini od 1,6 miliona KM, a po osnovu važećeg Aneksa Ugovora o transportu gasa. Ova uplata predstavlja izmirenje duga od 2015. godine, po cijeni koja je tada definisana i ugovorena i iznosi 3.78 KM/1000 Sm3.

Ostale finansijske zahtjeve Sarajevo-Gasa Istočno Sarajevo, kao i druge zahtjeve, nadležni organi će razmatrati u narednom periodu.

Ujedno, BH-Gas obavještava javnost i nadležne da će nastaviti provoditi aktivnosti koje imaju za cilj kratkoročno i dugoročno osigurati adekvatno učešće ovog energenta u potrošnji, prevashodno kroz unapređenje sigurnosti snabdjevanja, ali i konkurentnosti prirodnog gasa u svjetlu izazova.

Energetika.ba / FENA