Energetika.ba
Gas

BH-Gas: Prve isporuke gasa putem gasovoda Južna interkonekcija 2023. godine

Autor: Energetika.ba
BH-Gas: Prve isporuke gasa putem gasovoda Južna interkonekcija 2023. godine

“BH-Gas je, kao što je najavio i obećao, u proteklom periodu proveo sve pripremne aktivnosti kako bi ste stekli uslovi za objavu tendera za izradu studije uticaja na okoliš i studije izvodljivosti za projekat Južne interkonekcije”, saopćeno je jutros iz ove kompanije.

Kako se navodi, danas je objavljen poziv za odabir Konsultanta za izradu Studije izvodljivosti i Studije uticaja na okolinu i društvo za gasovod Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Hrvatska.

“Danas je na web stranici BH-Gasa i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) objavljen poziv za odabir Konsultanta za izradu Studije izvodljivosti i Studije uticaja na okolinu i društvo za gasovod Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Hrvatska, čime je zvanično i započeta realizacija projekta Južne interkonekcije.

Za izradu navedenih studija BH-Gas je dobio grant sredstava od strane USAID, koja će se realizovati preko EBRD. Cjelokupan proces javne nabavke će se provesti preko EBRD portala za elektronske nabave (EBRD Client E-Procurement Portal).

Vlada Federacije BiH je uvažavajući značaj pitanja sigurnosti snabdjevanja za potrošače prirodnog gasa, prethodno za ovaj projekat donijela zaključak o strateškom interesu istog za Federaciju BiH, te je zadužila resorno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i BH-Gas da intenziviraju aktivnosti na njegovoj realizaciji”, saopćeno je.

Također, navodi se da je i planirana izrada Idejnog projekta.

“Radi se o gasovodu koji od granice Hrvatske i BiH vodi preko Posušja do Novog Travnika sa odvojkom za Mostar i isti će biti spojen na postojeći transportni sistem. Realizacijom projekta, Bosna i Hercegovina /Federacija BiH bi pored novog pravca snabdijevanja prirodnim gasom dobila pristup novim izvorima prirodnog gasa kao što su planirani LNG terminal Krk u Hrvatskoj, skladišta prirodnog gasa u susjednim zemljama, izvori gasa iz Kaspijske regije i drugi. Time bi se osigurala pozdanost i sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom potrošača na postojećem kao i novom planiranom pravcu.

Istovremeno sa izradom studija, planirana je i izrada Idejnog projekta sa elaboratom eksproprijacije za čiju namjenu su također obezbjeđena grant sredstva od strane Evropske Komisije.

Izrada navedene dokumentacije je prvi korak ka realizaciji nove interkonekcije s krajnjim ciljem ishođenja okolinske dozvole i urbanističke saglasnosti, nakon čega se očekuje izrada glavnog projekta i u konačnici izgradnja gasovoda i svih pripadajućih objekata.

Prve isporuke prirodnog gasa putem gasovoda Južna interkonekcija se očekuju 2023. godine”, navodi se iz BH-Gasa.

Energetika.ba / N1