Energetika.ba
Gas

Energoinvest objavio: Nova cijena gasa biće manja

Autor: Energetika.ba
Energoinvest objavio: Nova cijena gasa biće manja

Energoinvest je danas obavijestio javnost da je danas podnio zahtjev Vladi FBiH za odobrenje prodajne cijene prirodnog gasa za prvi kvartal 2023. godine.

Dostavljenim zahtjevom cijena prirodnog gasa za i kvartal 2023. godine umanjuje se za iznos od 9,6% u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala tj. četvrti kvartal 2022. godine. Odobrenje Vlade FBiH očekuje se 12.01.2023. godine, sa primjenom od 01.01.2023 godine.

- U obrazloženju želimo istaći da smo prodajnu cijenu gasa od strane Gazprom Eksporta dobili zvanično jutros 09.01.2023. godine i da je ista saglasno obračunu po gasnoj formuli umanjena za iznos od 4,98% u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala. Uz navedeno došlo je i do značajne promjene još druga dva parametra koja učestvuju u formiranju cijene a to je da su dva operatora transportnog sistema u RS, Gaspromet Pale i Sarajevo Gas Istočno Sarajevo povećali cijenu troškova transporta gasa za više od 50% za naredni period, a takođe je došlo do umanjenja vrijednosti dolara u odnosu na konvertibilnu marku, poredeći četvrti kvartal 2022. u odnosu na Januar 2023 godine.

Sve gore navedeno rezultiralo je obračunskom cijenom koja je dostavljena Vladi Federacije na odobrenje a koja je kako je navedeno 9,6% manja u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala, navode iz Energoinvesta.

Energetika.ba