Energetika.ba
Gas

Sastanak u BH Gasu: SAD u BiH podržava projekt gasovoda Južna interkonekcija

Autor: Energetika.ba
Sastanak u BH Gasu: SAD u BiH podržava projekt gasovoda Južna interkonekcija

U kompaniji BH-Gas danas je održan sastanak predstavnika Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, USAID-a, EBRD-a i BH-Gasa u vezi učešća ovih institucija u realizaciji strateškog projekta izgradnje gasovoda Južna interkonekcija BiH – Hrvatska.

Vlada Federacije BiH je za projekt BH-Gasa Južna interkonekcija BiH – Hrvatska pravcem Zagvozd – Posušje – Novi Travnik – Travnik sa odvojkom za Mostar donijela zaključak o njegovom strateškom interesu za Federaciju BiH, te zadužila resorno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i BH-Gas da intenziviraju aktivnosti na njegovoj realizaciji.

Nakon što je za projekt Južne interkonekcije Evropska komisija odobrila grant sredstva u okviru ConnecTA pretpristupnog fonda, u zadnjoj je fazi izrada sveobuhvatne analize troškova i koristi (CBA).

- Na današnjem sastanku potvrđena je podrška ovom projektu od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i USAID-a koji su spremni finansirati izradu slijedećeg nivoa tehničke dokumentacije, odnosno studije izvodljivosti, idejnog projekta i studije uticaja na okolinu i društvo. Za tu namjenu već su osigurana grant sredstva, te pokrenute aktivnosti na pripremi dokumentacije - stoji u saopćenju.

Kako dodaju iz BH-Gasa, veoma je važno istaći podršku projektu od Vlade Federacije BiH, te usku saradnju BH-Gasa sa EBRD-om koji je u fazi izrade tehničke dokumentacije kroz fondove EU i USAID tehničke pomoći također snažno podržao projekat, te izrazio spremnost da u konačnici kroz kreditni aranžman učestvuje u finansiranju izgradnje projekta gasovoda Južna interkonekcija BiH – Hrvatska.

Tokom sastanka predstavnici USAID-a i EBRD-a su istakli svoju privrženost realizaciji ovog strateškog projekta čiji značaj se ne ogleda samo u gasifikaciji novih područja unutar BiH, nego shvataju značaj ovog projekta prvenstveno radi osiguranja sigurnosti snabdjevanja prirodnim gasom postojećih potrošača u Federaciji BiH i BiH koja bi se postigla kroz diversifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja prirodnim gasom. Projekat Južne interkonekcije je u direktnoj vezi sa projektom izgradnje terminala na Krku i IAP projektom.

USAID i EBRD su osim podrške ovom projektu istakli važnost očuvanja i stabilizacije tržišta prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini i stvaranja zakonskog okvira u BiH, te je u tom smislu razgovarano o tehničkoj pomoći USAID-a na transponovanju Trećeg energetskog paketa u punom obimu, saopćeno je iz BH-Gasa.

(Energetika.ba)