Energetika.ba
Gas

Stranka za BiH: Srbija i RS vrše napad na gasni sistem u BiH

Autor: Energetika.ba

Prema saznanjima kojima raspolaže Stranka za BiH u toku je koordinirana aktivnost energetskih subjekata iz Srbije i Republike Srpske, a koja za cilj ima ovladavanje gasnim sektorom u FBiH kao i sticanje potpune kontrole nad jedinim ulazom prirodnog gasa u BiH, mjerno-regulaciona stanica Zvornik.

Regulatori za gasna tržišta iz Srbije i Republike Srpske jednostrano i neopravdano nameću izrazito visoke tarife za transport gasa čime se troškovi sa cca 7 miliona KM povećavaju na 18 miliona KM i u slučaju prihvatanja ovih zahtjeva cijena gasa za građane Federacije BiH će biti drastično veća od sadašnje, navode iz Stranke za BiH.

Neovisno od ovog finansijskog zahtjeva REERS Trebinje (regulator iz RS) u Zvorniku kroz svoje dokumente određuje/odobrava količine gasa za potrebe FBiH i time jednostrano i bez bilo kakvog zahtjeva za odobravanjem količina iz FBiH pozicionira se kao “državni” regulator tj. preuzima ingerencije koje treba da ima država i čime dovodi u pitanje sigurno snabdjevanje FBiH prirodnim gasom.

Takođe prema provjerenim informacijama Stranka za BiH upozororava Vladu Federacije BiH i Ministarstvo za energetiku, rudarstvo i industriju (FMERI) da će se u ovoj godini formirati kompanija za transport gasa na prvih 19 km transportnog gasovoda u BiH (Sepak – Karakaj i to na način da će Srbijagas ući u vlasničku strukturu Gasprometa Pale i time u potpunosti ovladati tačkom Zvornik. Ovim ulaskom u vlasničku strukturu će dobiti i licencu RS-a za obavljanje djelatnosti i trgovine gasom.

Šta radi Vlada FBiH i zašto su Vlada FBiH i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije u potpuno ignorantskom odnosu prema gasnom sistemu, pitaju se iz Stranke za BiH.

"Gledaju i posmatraju raspad gasnog sektora FBiH i niti jednim svojim saopćenjem ili reakcijom ne ukazuju da je REERS iz Trebinja preuzeo ingerencije države i određivanja tarifa koje su javna usluga na jedinom transportnom sistemu i koji bi trebao da čini državnu transportnu korporaciju na isti način kao sto je to urađeno u sektoru el. energije - Elektroprenos Bosne i Hercegovine. Da li Vlada FBiH ovim ignorantskim odnosom prihvata da transportni sistem u BiH bude podijeljen na nekoliko zasebnih cjelina i da svako na svom dijelu određuje harač za prolaz tim sistemom? Da li Vlada FBiH treba i dalje da šuti i prihvatiti zahtjev Srbijagasa da cijena transporta bude uvećana sa 6 mil. KM na 16 mil. KM i da li od novca građana FBiH treba da Srbija razvija svoj gasovodni system? Dok Republika Srpska svjesno koči usvajanje određenih dokumenata za gasni sistem BiH i time doprinosi da Eneregtska zajednica kažnjava Bosnu i Hercegovinu, s druge strane preuzima ingerencije države Bosne i Hercegovine i bavi se transportnim uslugama gasa", navodi se u saopćenju.

Stranka za BiH javno pita zašto su aktivnosti na izgradnji gasovoda prema Hrvatskoj zaustavljene 2012. godine? Zašto se nakon izgradnje gasovoda Zenica – Travnik nije pristupilo izgradnji naredne dionice Travnik – Posušje – Zagvozd i time izgradio drugi pravac snabdjevanja gasom?

"Upozoravamo da su gasifikacija tri kantona u FBiH i interkonekcija sa Hrvatskom još prije 10 godina bili predviđeni razvojnim planovima FBiH i gasovod Zenica – Travnik je bio samo prva faza gasne interkonekcije sa Hrvatskom. Gotovo 10 godina je izgubljeno u razvojnom smislu tj. sve aktivnosti koje bi doprinjele razvoju interkonekcija i priključenju na IAP projekat ili LNG Terminal na Krku su zamrle. U periodu 2012./2013. godina, vrijeme izgradnje gasovoda Zenica – Travnik kao prve faze južne interkonekcije, i nakon toga, umjesto da se nastavi dalje sa radom, autori tih aktivnosti su učinili da taj gasovod ne dobije upotrebnu dozvolu i isti sada stoji zakopan pod zemljom kao spomenik kriminalu i korupciji", dodaju.

Stranka za BiH daje punu podršku svima onima koji ne prihvataju dodatne namete i troškove koji će opteretiti cijenu gasa prema građanima, ali i javno zahtjevamo da se utvrdi zašto već nije izgrađena interkonekcija sa Hrvatskom i zašto je sada FBiH prepuštena ucjenama iz Srbije i Republike Srpske.

Energetika je stub svake zemlje, a razvoj gasnih interkonekcija pruža sigurnost snabdjevanja i diversifikaciju izvora snabdjevanja, a Bosna i Hercegovina je nažalost sebi dozvolila, ignorantskim odnosom vlasti, da sada bude predmet ucjene Srbije i Republike Srpske. Gasovod star više od 40 godina ne može biti osnova za sigurno snabdjevanje grada Sarajeva prirodnim gasom i neko, ponavljamo, treba da odgovara za ovu situaciju.

Energetika.ba