Energetika.ba
Gas

Više od dva kilometra nove gasne mreže u Dobroševićima i na Aneksu

Autor: Energetika.ba
Više od dva kilometra nove gasne mreže u Dobroševićima i na Aneksu
Riječ je o nastavku projekta gasifikacije čiji je cilj da se naseljima na području ove općine stvori mogućnost da pređu na snadbijevanje gasom kao ekološki prihvatljivog energenta, a sve u cilju smanjenja zagađenja zraka u Sarajevu.

"Općina se za ovu godinu opredijelila za tri projekta gasifikacije. Dva projekta će se izvesti u MZ Dobroševići u ulici 14 juni u dužini od 290 metara izgradnje distributivne gasne mreže, zatim u ulici Dobroševićka u dužini od 1350 metara gdje će se izgradnjom gasovoda stvoriti pretpostavka da se nekoliko okolnih gusto naseljnih ulica priključi na gasnu mrežu i treći projekat u dužini 425 metara u ulici Harisa Kurtovića,MZ Aneks koji također podrazumijeva izgradnju distributivne gasne mreže. Prethodno je Općina u ovoj ulici završila radove na separatnoj kanalizacionoj mreži, a nakon što se okončaju radovi na projektu gasifikacije krenut će se u rekonstrukciju saobraćajnice”, pojasnio je Kenan Bukva.

Direktorica KJKP Sarajevogas Nihada Glamoč napomenula je da je u prethodne tri godine kroz saradnju sa Općinom u tri faze vršena gasifikacija MZ Dobroševići."Gasnu mrežu u ovom dijelu općine proširili smo za skoro tri kilometra i u ovoj godini proširit ćemo je za dodatna dva kilometra”, istakla je direktorica Glamoč dodavši da će građani na ovaj način imati olakšan nastavak aktivnosti za priključenje na gasnu mrežu, jer će po okončanju radova u ove tri ulice to moći uraditi skoro pa besplatno.

Energetika.ba