Energetika.ba
Gas

Vlada FBiH: Data saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Autor: Energetika.ba
Vlada FBiH: Data saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine dala saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1. novembra 2023. godine, koja iznosi 836,53 KM/1.000 Sm³, odnosno 0,83653 KM/Sm³. U novu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Istaknuto je da će Vlada Federacije BiH pratiti stanje cijena na svjetskom tržištu i ukoliko dođe do njihovog pada, reagovat će i korigovati cijenu i prije isteka ovog kvartala.

Današnjoj odluci o uvećanju veleprodajne cijene prirodnog gasa za 4,96 posto, prethodile su dvije ovogodišnje odluke o smanjenju ove cijene. Prva je bila donesena početkom aprila 2023. godine kada jeveleprodajna cijena prirodnog gasa smanjena za 12,53 posto, a druga je donesena početkom jula kojom je umanjena veleprodajna cijena prirodnog gasa za dodatnih 7,96 posto. U obrazloženju današnje odluke istaknuto je da je iz ovih podataka vidljivo da je nova veleprodajna cijena niže za 3,40 posto u odnosu na onu od 1.4.2023. godine.

Također, u obrazloženju donošenje današnje odluke je, između ostalog, navedeno da je Federalnom ministarstvu trgovine upućen zahtjev privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, te mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Energoinvest d.d. Sarajevo u svom zahtjevu je naveo da bi se nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) trebala povećati za 4,96 posto, tj. sa dosadašnjih 797 KM/1.000 Sm³ (0,797KM/Sm³) na 836,53 KM/1.000 Sm³(0,83653 KM/Sm³), te da je na ovo povećanje cijene gasa uticalo povećanje cijene nafte na svjetskom tržištu, ali i smanjenje opskrbe do kraja godine koje su najavile Saudijska Arabija i Rusija, kao najveći svjetski izvoznici nafte i članice OPEC grupe, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Energetika.ba)