Energetika.ba
Gas

Vlada FBIH: Dva miliona KM za plaćanje plina Rusiji

Autor: Energetika.ba
Vlada FBIH: Dva miliona KM za plaćanje plina Rusiji

Federalna vlada je donijela Odluku kojom propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva”.

Sredstva od 2.000.000 KM bit će utrošena u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, posebnim rješenjem, uspostaviti proceduru postupanja kod prijenosa sredstava i Federalnom ministarstvu finansija davati naloge da, s posebnog transakcijskog računa, prebaci raspoloživa sredstava.

Energetika.ba