Energetika.ba
Gas

Vlada FBIH: Informacija Parlamentu FBiH o cijeni plina

Autor: Energetika.ba
Vlada FBIH: Informacija Parlamentu FBiH o cijeni plina

Vlada FBiH usvojila je zajedničku informaciju Federalnog ministarstva trgovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Odluci o poskupljenju plina, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH.

U obrazloženju za korekciju cijene BH Gas je naveo da od druge polovice 2018. godine ostvaruje gubitak na prodaji prirodnog plina distributivnim poduzećima, jer je cijena koštanja kontinuirano viša od prodajne od 495 maraka, koja je na snazi od 1. 8. 2017. godine. Zbog rasta tečaja dolara i nabavne cijene plina, disparitet nabavne i prodajne cijene postaje sve veći.

Od 2016. do 2019. godine nabavna cijena plina je povećana 100 posto, dok je u tom periodu Vlada smanjila cijenu za 40 posto, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Dva ministarstva u informaciji ističu i da cijena od 640 maraka nije na povijesnom maksimumu u FBiH, već je to bila u 2012./2013. godini, kada je iznosila 820 maraka.

Aktualna Vlada FBiH je zatečenu cijenu od 754 maraka korigirala na 495 maraka, što je najveći zabilježeni pad cijene plina u poslijeratnoj BiH. To potvrđuje da je Vlada FBiH poduzela sve aktivnosti da prvo smanji veleprodajnu cijenu prirodnog plina i da je onda, zbog porasta ruske cijene, prilagodi tržišnim kretanjima i važećim ugovorom s isporučiocem Gazprom Exportom.

Pri svemu navedenom vođeno je računa o socio-ekonomskim aspektima i poslovanju privrednog društva koje je u stopostotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH, navodi se u priopćenju.

Energetika.ba / FENA