Energetika.ba
Gas

Zakon o gasu FBiH upućen u proceduru: Zaštititi prava građana FBiH ne zadirući u nadležnosti BiH

Autor: Energetika.ba
Zakon o gasu FBiH upućen u proceduru: Zaštititi prava građana FBiH ne zadirući u nadležnosti BiH
Foto: Ilustracija

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uputilo je prema Vladi Federacije BiH Nacrt zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine koji treba da uredi funkcionisanje sektora prirodnog gasa u Federaciji.

Iz resornog ministarstva ističu da je prilikom izrade Zakona najveća pažnja posvećena aspektima vezanim za podjelu nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, kako bi se osiguralo da zakon uređuje isključivo ona pitanja koja su u nadležnosti Federacije.

S tim u vezi, Nacrt zakona o gasu Federacije BiH sadrži isključivo odredbe kojima se uređuju pitanja i djelatnosti iz nadležnosti Federacije, a odnose se na proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje, skladištenje i drugo. Osim toga, u zakon su unesene i odredbe kojima se naročito ističe opredjeljenost i opšti interes Federacije za usvajanje propisa u sektoru prirodnog gasa i na nivou Bosne i Hercegovine.

Predloženim zakonskim rješenjem uvodi se regulacija sektora prirodnog gasa od strane Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK), usklađena s najvišim standardima i najboljom međunarodnom praksom, što će unaprijediti sve aspekte funkcionisanja tog sektora, a naročito zaštitu prava građana kao krajnjih kupaca kroz adekvatne mehanizme za zaštitu prava krajnjih kupaca i rješavanje sporova uz jasnu ulogu FERK-a kao regulatornog tijela. Dodatno, predloženim rješenjima osigurava se visok stepen usklađenosti sa relevantnim propisima EU.

Naglašeno je da je jačanje sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom jedan od osnovnih strateških ciljeva u sektoru prirodnog gasa u Federaciji i s tim u vezi, u zakon su ugrađeni mehanizmi kojim se osigurava da Ministarstvo i FERK kontinuirano vrše nadzor nad radom subjekata u sektoru prirodnog gasa i preduzimaju mjere kako bi jačali sigurnost snabdijevanja.

Osim toga, kao dodatni mehanizam za zaštitu sigurnosti snabdijevanja, zakon propisuje i mogućnost da Vlada Federacije proglasi stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja usljed poremećaja u isporuci i nedovoljne ponude prirodnog gasa, ekstremnog porasta cijena na tržištu ili drugih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost snabdijevanja. Vlada Federacije korištenjem tog mehanizma može uvesti i posebne mjere za formiranje i kontrolu cijena te na taj način ublažiti posljedice koje značajni poremećaji na tržištu imaju na krajnje kupce.

Također, usaglašavanje pravnog okvira Federacije u sektoru prirodnog gasa dat će značajan doprinos i u rješavanju otvorenih slučajeva koje Energetska zajednica vodi protiv Bosne i Hercegovine. Nacrt zakona pripremljen je uz tehničku asistenciju USAID – EPA projekta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.