Golić: Uređuje se sistem upravljanja otpadom

Golić: Uređuje se sistem upravljanja otpadom

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom donosi se da bi bila precizirana i naglašena uloga jedinica lokalne samouprave u

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom donosi se da bi bila precizirana i naglašena uloga jedinica lokalne samouprave u sistemu upravljanja otpadom, te da budu uređene njihove dužnosti za pitanja razvoja sistema odvojenog sakupljanja otpada i uređivanja načina sakupljanja svih vrsta, navedeno je u obrazloženju ovog akta, koji danas razmatra Narodna skupština.

Ovaj prijedlog zakona se donosi i radi utvrđivanja lokacija za reciklažna dvorišta, zelena ostrva i deponije, uključujući i lokacije za sakupljanje kabastog otpada, pokrivanje troškova čišćenja i sanacije divljih deponija, organizovanje edukativnih kampanja za podizanje svijesti javnosti o ekološki prihvatljivom načinu upravljanja otpadom, kao i organizovanja akcija čišćenja javnih površina, rekla je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, obrazlažući u Narodnoj skupštini prijedlog ovog akta.

Ona je navela da su odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom dodatno uređene preciziranjem odredaba koje se odnose na proizvođače proizvoda.

“Proizvođač proizvoda treba da koristi tehnologije i razvija proizvodnju na način koji obezbjeđuje racionalno korišćenje prirodnih resursa, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda i promoviše ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima”, rekla je Golićeva.

U obrazloženju ovog prijedloga zakona se navodi da proizvođač proizvoda u najvećoj mogućoj mjeri uvodi i koristi povratnu ambalažu koja smanjuje opterećivanje životne sredine otpadom u odnosu na ambalažu za jednokratnu upotrebu i odgovoran je za stavljanje na tržište proizvoda i ambalaže, koji sadrže materijale i opasne supstance u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

U ovom dokumentu se navodi i da su definisane inspekcijske nadležnosti u slučajevima kada vlasnik otpada postupa sa istim suprotno ovom zakonu i kada usljed toga nastupi opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Istovremeno, uređeni su i slučajevi kada vlasnik otpada snosi troškove utvrđivanja zagađenja nastalog postupanjem suprotno ovom zakonu i troškove sanacije štete nastale kao posljedica njegovih aktivnosti.

“Ukoliko postupanje nepoznatog lica dovede do nastanka opasnosti ili rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, vlasnik ili korisnik lokacije na kojoj je utvrđeno prisustvo otpada preduzima hitne mjere radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, odnosno pristupa sanaciji nastale štete u životnoj sredini. Pomenuti vlasnik ili korisnik lokacije ima pravo na naknadu troškova sanacije nastale štete na način i po postupku uređenim propisom kojim se regulišu obligacioni odnosi”, navodi se u obrazloženju ovog akta.

Kada je riječ o upravljanju otpadnim plastičnim kesama za nošenje, uvedene su odredbe da je trgovac obavezan da plastične kese naplaćuje na prodajnom mjestu robe ili proizvoda, čime se želi smanjiti pritisak na životnu sredinu, s obzirom na to da se te kese dugo razgrađuju, a zbog male težine, teško je kontrolisati njihovo odlaganje na deponijama.

“Cilj nije dodatno opterećivati građane novim nametom, nego osvijestiti javnost da bi se svi počeli odgovornije ponašati prema životnoj sredini”, navodi se u obrazloženju ovog akta i dodaje da je ovakvim mjerama znatno smanjena potrošnja spornih kesa.

Navodi se i da je važećim zakonom bio omogućen uvoz opasnog otpada, pod uslovom da u Srpskoj postoje prerađivački kapaciteti.

“Predmetna odredba se briše jer u Republici Srpskoj ne postoje prerađivački kapaciteti za tretman i odlaganje opasnog otpada, a to je utvrđeno i Strategijom upravljanja otpadom za period od 2017. do 2026. godine”, navedeno je u obrazloženju ovog zakona.

 

Energetika.ba / Srna