Končar isporučuje šest transformatora na Filipine

Končar isporučuje šest transformatora na Filipine

Končar Mjerni transformatori će tokom aprila 2018. godine na Filipine isporučiti šest 500 kV kombiniranih mjernih transformatora tipa VAU-525. To

Končar Mjerni transformatori će tokom aprila 2018. godine na Filipine isporučiti šest 500 kV kombiniranih mjernih transformatora tipa VAU-525.

To je prva referenca na toj naponskoj razini za tu Končarevu firmu i ujedno znači proširenje proizvodnog programa. Naručitelj je filipinski operator elektroprijenosnog sustava, a transformatori će se ugraditi u kogeneracijsku elektranu Ilijan u gradu Batangasu.

Filipini su sve važnije izvozno odredište za Končar Mjerne transformatore jer je posljednjih šest godina ugovoreno više od 350 raznih tipova visokonaponskih mjernih transformatora za naponske razine 72,5 – 525 kV, objavio je Končar.

Energetika.ba