Košarac zatražio informaciju o funkcioniranju elektroenergetskog sektora u BiH

Košarac zatražio informaciju o funkcioniranju elektroenergetskog sektora u BiH

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zatražio je hitnu informaciju o funkcioniranju elektroenergetskih kapaciteta od ključn

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zatražio je hitnu informaciju o funkcioniranju elektroenergetskih kapaciteta od ključnih institucija koje čine elektroenergetski sektor u BiH.

– Zbog novonastalih okolnosti i poremećaja na cjelokupnom tržištu uzrokovanog širenjem koronavirusa, moramo kontinurano komunicirati s ključnim institucijama koje čine elektroenergetski sektor na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, kako bismo predložili i preduzeli pravovremene i neophodne mjere u cilju nesmetanog rada proizvodnih pogona, prenosne i distributivne mreže i normalizacije snabdijevanja tržišta električnom energijom, da bi se prevazišli uočeni poremećaji na tržištu i izbjegle negativne posljedice – rekao je Košarac.

On je zatražio informaciju o pouzdanosti svih proizvodnih kapaciteta u Elektroprivredi BiH, Elektroprivredi Republike Srpske i Elektroprivredi HZHB, te u EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, kao i informaciju o dnevnoj proizvodnji iz termo, hidro i drugih izvora električne energije, te potrošnji električne energije na dnevnom nivou svih kategorija potrošača – saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH .

Zatražena je i informacija o balansnim viškovima električne energije i njihovom plasmanu (prodaji) na tržišta izvan BiH, i to pod kojim uslovima i na kojim stranim tržištima se plasman odvija, kao i o pogonskoj spremnosti i pouzdanosti prenosne mreže u BiH i sposobnosti Elektroprenosa BiH da ispuni sve zahtjeve proizvodnih pogona BiH za visokonaponski prenos električne energije.

U saopćenju se navodi da su od nadležnih institucija zatraženi i podaci o prenosu električne energije za domaću potrošnju u BiH, sa osvrtom na eventualni izvoz električne energije, te informacije o međusobnim odnosima DERK-a, NOS-a, Eletroprenosa BiH i korisnika prenosne mreže u normalnim uslovima rada i vanrednim uslovima rada/situacijama, s osvrtom na eventualna planirana postupanja u hitnim situacijama, koje zahtijevaju brzo djelovanje i usljed kojih se može odstupiti od tržišnih pravila.

– Nakon analize i sagledavanja informacija svih ključnih aktera u elektroenergetskom sektoru, pristupit ćemo konsultacijama i u koordinaciji s relevantnim institucijama kako bi se na vrijeme preduzele potrebne preventivne i reaktivne mjere koje će obezbijediti stabilnost i funkcionisanje elektroenergetskog sistema u BiH – naglasio je ministar Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Energetika.ba / FENA