Marković: Veliki korak naprijed u sveukupnoj reformi energetskog sektora

Marković: Veliki korak naprijed u sveukupnoj reformi energetskog sektora

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je, na posljednjoj sjednici na inicijativu grupe zastupnika, usvojio preporuke za reformu energetskog sekt

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je, na posljednjoj sjednici na inicijativu grupe zastupnika, usvojio preporuke za reformu energetskog sektora u BiH, pripremljene uz tehničku pomoć USAID EIA projekta.

Preporuke su nastale kao rezultat ekspertskih diskusija pokrenutih još na 4. Energetskom samitu koji su organizirali USAID EIA i GIZ u Neumu krajem aprila ove godine.

Cijeneći neophodnost snažnijeg učešća Parlamenta u ovoj oblasti, te uzimajući u obzir tekst deklaracije i aneks sa samita EU i zemalja zapadnog Balkana u Sofiji, a vodeći računa o ustavnim nadležnostima i postojećem zakonskom okviru, uz ranije iskazanu opredijeljenost za pristupanje Evropskoj uniji, Zastupnički Dom PSBiH donio je preporuke čija će provedba voditi ka reformi sektora koji može biti pokretač privrede u našoj zemlji – saopćeno je iz USAID EIA.

– Nakon dugo vremena ovo je veliki korak naprijed u sveukupnoj reformi energetskog sektora. Pozdravljamo usvajanje ovih preporuka i nadamo se da će nadležne institucije uskoro krenuti sa njihovom implementacijom – istakao je direktor USAID EIA projekta Ognjen Marković.

U saopćenju se navodi da će, prema prvoj preporuci, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa po izjašnjenju entitetskih vlada Vijeću ministara predložiti na usvajanje okvirnu energetsku strategiju za BiH. Nakon usvajanja, pristupit će se izradi plana i programa energetske tranzicije.

Također, usvajanjem ovih preporuka BiH se jasno opredjeljuje za energetsku efikasnost kao ključni element energetske tranzicije i obavezuje se da odredi ulogu regulatornih tijela u provedbi ove politike.

– Upravo zbog činjenice da je BiH preuzela obaveze prema međunarodnim ugovorima i institucijama, nužno je nastaviti reformu zbog usklađivanja legislative i regulative sa Trećim energetskim paketom, a reforma sektora je obaveza koju BiH mora ispuniti na putu ka EU integracijama – navode iz USAID EIA.

Dodaju da se, u tom smislu, BiH obavezala da će ubrzati reformu energetskog sektora donošenjem nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata potrebnih za ispunjavanje zahtjeva Energetske zajednice i pristupanje EU. Rezultat reforme sektora bit će unapređenje efikasnosti i ekonomičnosti rada kompanija u ovom sektoru, a sam sektor će se bolje pozicionirati u regionu ukoliko se reformom omogući uspostavljanje efikasnog i transparentnog tržišta energentima.

– Nakon što je na 4. Energetskom samitu predstavljeno više od stotinu preporuka za unaprjeđenje procesa za izdavanje dozvola za gradnju novih energetskih objekata, a na kojima su tri godine radile radne grupe formirane na svim nivoima vlasti, jedna od preporuka je i provedba preporuke za unaprjeđenje procesa izdavanja dozvola za gradnju novih energetskih objekata. Ukoliko se ove preporuke implementiraju, potrebno vrijeme za izgradnju novih energetskih objekata bit će znatno kraće, postupak jednostavniji, a potencijalni investitori će imati jasne informacije o dozvolama koje su im potrebne. Sve navedeno omogućit će realizaciju značajnih energetskih projekata od interesa za BiH i susjedne države kao i pristup fondovima za finansiranje energetskih infrastrukturnih projekata – navodi se u saopćenju USAID EIA.

Energetika.ba / FENA