Energetika.ba
Nafta

Bevanda: Prihodi od akciza veći za 16,5 miliona KM

Autor: Energetika.ba
Bevanda: Prihodi od akciza veći za 16,5 miliona KM

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da je od početka primjene seta zakona o akcizama u februaru po osnovu putarine za izgradnju auto-puteva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene uvozne i domaće nafte i naftnih derivata prikupljeno 25,8 miliona KM, za 16,5 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

Odgovarajući na pitanje delegata Doma naroda parlamenta BiH Dragutina Rodića /DNS/ kakvi su prvi efekti primjene seta zakona o akcizama u BiH, Bevanda je naveo da se ukupnom iznosu sredstava prikupljenih po osnovu putarine od 0,25 KM po litru derivata, osim standardno prikupljene putarine, nalaze i sredstva prikupljena po osnovu popisa zaliha na dan početka primjene izmjena i dopuna Zakona o akcizama, 1. februara.

"Ova putarina je prikupljena na posebnom podračunu jedinstvenog računa koji je otvoren kod Centralne banke BiH. Riječ je o dijelu akciza koji se odnosi na 0,25 KM po litru derivata koji se proda na tržištu BiH. Od ovog iznosa, u skladu sa zakonom, 0,20 KM usmjerava se na izgradnju auto-puteva, a 0,05 KM na izgradnju puteva", pojasnio je Bevanda.

Prema njegovim riječima, stupanjem na snagu seta zakona o trošarinama stvoreni su uslovi za efektivnost kreditnih sporazuma koje je BiH zaključila sa međunarodnim finansijskim institucijama za izgradnju auto-puteva i puteva u BiH.

Bevanda je poručio da više nema prepreka za nastavak investicionog ciklusa koji je planiran u oblasti izgradnje putne infrastrukture.

Rodić je dodao da je u principu zadovoljan odgovorom jer se vidi da je iznos prikupljenih sredstava veći nego prošle godine, odnosno prije usvajanja seta zakona o akcizama.

Delegat Mario Karamatić /HSS/ pitao je predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića zašto skoro pola godine kasni odgovor na njegovo pitanje u vezi sa statusom i aktivnostima Spoljnotrgovinske komore BiH.

Zvizdić je rekao da je na ovo pitanje ranije usmeno odgovorio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, a Savjet ministara utvrdio je juče odgovor koji će Karamatiću biti dostavljen sutra, zbog čega je Karamatić izrazio nezadovoljstvo radom i Savjeta ministara i Komore, kao i sumnju u postojanje "kriminalne sprege" u sferi izvoza iz BiH.

Sifet Podžić /DF/ interesovao se o bezbjednosti u skladištu minsko-eksplozivnih sredstava "Krčmarice" kod Banjaluke u kojem prokišnjava krov i navodno prijeti opasnost od eksplozije, a zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić naveo je da se 27. februara zaista urušio krov zbog velike količine snijega, te da su ekspertski timovi preduprijedili moguću opasnost.

Sredoje Nović /SNSD/ pitao je kada će biti otklonjene sve administrativne prepreke za izgradnju mosta "Bratoljub" na rijeci Drini i zašto se institucije za ovaj problem proglašavaju nenadležnim, a Zvizdić je odgovorio da su Savjet ministara i sve institucije na nivou BiH veoma posvećene realizaciji ovog projekta i da one ne koče ovaj proces.

Prema njegovim riječima, ključna aktivnost jeste donošenje međudržavnog sporazuma o kategorizaciji ovog graničnog prelaza, koji bi trebalo da ima status međunarodnog prelaza.

Nović je rekao da će biti zadovoljan samo onda kada budu zadovoljni građani i BiH i Srbije, i kada most bude u funkciji, te da je sve moralo da bude riješeno mnogo ranije.

Energetika.ba / SRNA