Energetika.ba
Nafta

Džindić s distributerima: Kvalitet goriva uskaditi sa EU propisima

Autor: Energetika.ba
Džindić s distributerima: Kvalitet goriva uskaditi sa EU propisima

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić danas je, u sjedištu Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, razgovarao s predstavnicima Udruženja prometnika naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na sastanku, organiziranom na zahtjev ovog udruženja, razgovarano je o Odluci o kvaliteti tečnih goriva. Federalni ministar je predstavnike Udruženje prometnika naftnih derivata u Federaciji BiH detaljno informirano o sadržaju Odluke te cjelokupnoj proceduri koja je provedena.

Ministar Džindić je kazao da će sva regulativa, koja se odnosi na kvalitet goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i do sada, biti usklađena sa zakonima i regulativama Evropske unije.

- Veoma bitnim smatram istaknuti da propise, koje pripremamo i donosimo u okviru ovog resora u Federaciji BiH, usklađujemo sa evropskim pravnim okvirom i time ispunjavamo preuzete obaveze Evropske unije. Međutim, ovdje je značajna još jedna činjenica, a to je da prilikom tog usklađivanja vodimo računa i o našim građanima i potrošačima, pa i u ovom konkretnom slučaju - poručio je ministar Džindić.

Ovom prilikom su i usklađeni stavovi u vezi s narednim koracima kojim će se zaštititi tržište Bosne i Hercegovine, na način da se osigura najkvalitetnije tečno gorivo za potrošače u zemlji.

Energetika.ba