Energetika.ba
Nafta

Naftaši u BiH švercom i izbjegavanjem plaćanja akciza oštetili državu za 13 miliona KM

Autor: Energetika.ba
Naftaši u BiH švercom i izbjegavanjem plaćanja akciza oštetili državu za 13 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je od januara 2017. godine vršila pojačane kontrole prometa nafte i naftnih derivata te je utvrđeno da je država oštećena za više od 13 miliona KM, jer su određeni distributeri izbjegavali plaćati akcize, naročito kada je riječ o uvozu lož-ulja.

Priču je pokrenuo novinar Slobodan Vasković koji je na svom blogu objavio informaciju da postoje indicije da su određeni naftni distributeri iz Bijenjine, Brčkog i Zvornika izbjegavali plaćati akcize i da su u višemilionskom iznosu oštetili državu.

Stigla je i potvrda iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH da su kontrole vršene od januara 2017. godine.

"Odluka da se uđe, prvo u informativne kontrole, a onda u potpune kontrole kod onih obveznika gdje su uočena određena postupanja suprotno zakonskim propisima, donesena je nakon urađene analize o količinama uvezenog lož ulja u BiH u prethodnom periodu", istakli su iz UIO.

Kontrolama su bili obuhvaćeni svi poreski obveznici koji se bave uvozom nafte i naftnih derivata, kao i jedini proizvođač u BiH. U tom smislu inspetori UIO uradili su više od 600 kontrola na terenu i te kontrole su ukupno trajale godinu dana.

"Osnovni razlog je činjenica da smo u kontrolama išli od uvoznika i proizvođača, preko daljih distributera, pa sve do krajnjih kupaca lož ulja", naglašavaju iz UIO.

Podsjećamo, prema Zakonu o akcizama na lož ulje se plaća akciza, a pravo na povrat akcize plaćene na lož ulje postoji samo u slučajevima krajnjeg korištenja lož ulja u smislu zagrijavanja prostorija i staklenika. Pored toga, na lož ulje se ne obračunava i ne plaća putarina.

"Nakon okončanih kontrola, naknadno utvrđena obaveza koja je poreskim obveznicima utvrđena u kontrolama u ukupnom iznosu je veća od 13 miliona KM. To se uglavnom odnosilo na naknadno utvrđenu obavezu kod onih obveznika kod kojih je utvrđen manjak u odnosu na podatke evidentirane u dokumentaciji, zatim na pogrešno iskazivanje prodaje lož ulja, te prodaju lož ulja stranim licima van Bosne i Hercegovine. Za većinu obveznika gdje je naknadno utvrđena obaveza po osnovu indirektnih poreza u toku su upravni postupci u UIO, što znači da obveznici u toku trajanja upravnog postupka mogu koristiti pravne lijekove ako smatraju da im nisu pravilno obračunate obaveze u postupku kontrola. U skladu sa Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja, teret dokazivanja je na samom poreskom obvezniku. Tek po okončanju upravnih postupaka u UIO i kada se stekne zakonski osnov za javno objavljivanje dužnika, UIO će moći objaviti imena onih obveznika koji nisu platili obavezu utvrđenu u kontrolama u zakonski predviđenim rokovima", zaključuju iz UIO BiH.

Energetika.ba / Klix.ba