Energetika.ba
Nafta

Pandemija koronavirusa utjecala i na dostavu ponuda za istraživanje nafte u FBiH

Autor: Energetika.ba
Pandemija koronavirusa utjecala i na dostavu ponuda za istraživanje nafte u FBiH

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o uticaju pandemije koronavirusa na međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH, te prihvatila produženje roka za dostavu ponuda za dodjelu koncesija za četvrti kvartal 2020. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši sve aktivnosti za javnu objavu o produženom roku i da, na osnovu procijenjenog stanja i mogućnosti pripreme i dostave ponuda, odredi tačan datum do kojeg one mogu biti dostavljene i to objavi na svojoj i web stranici Vlade FBiH i to najmanje dva mjeseca prije određenog dana za dostavu ponuda.

Vlada Federacije BiH objavila je u januaru međunarodni tender za istraživanje i eksploataciju nalazišta nafte i plina za četiri bloka, od čega su tri na prostoru Panonskog bazena (BiHPo1, BiHPo2 i BiH Tz ) i jedan na prostoru Dinarida (BiH D1).

Blokovi su ukupne površine blizu pet hiljada kilometara kvadratnih.

Izabrani ponuđač imat će šest godina istražnog perioda podijeljenog u dvije faze koji se može produžiti za dvije godine uz odobrenje u ograničenim okolnostima. Blokovi se dodjeljuju na period eksploatacije na 25 godina maksimalno.

Energetika.ba