Energetika.ba
Novi projekti

U Srbiji puštene u rad 42 naftne bušotine

Autor: Energetika.ba
U Srbiji puštene u rad 42 naftne bušotine
Foto: Unsplash

Proizvodnja nafte u Srbiji obavlja se na 870 naftnih i 69 gasnih bušotina u eksploataciji, na kojima se primjenjuju različite metode eksploatacije.

Pored ovih, u 2023. dodatno su puštene u rad 42 nove bušotine - 41 razradna i jedna istražna bušotina, navodi se u Odluci o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2024. godinu, koja je objavljena u Službenom glasniku ove zemlje.

NIS a.d. Novi Sad je jedina kompanija koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa, a posjeduje prerađivački kompleks u Pančevu ukupnog kapaciteta prerade 4,8 miliona tona sirove nafte godišnje, a pored toga posjeduje i Pogon za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru.

Proizvodnja tečnog naftnog gasa (TNG), kao derivata prirodnog gasa, obavlja se u Elemiru u Pogonu za pripremu i transport nafte i gasa NIS a.d. Novi Sad i u Odžacima i to u pogonima "Standard gasa" d.o.o. i u pogonima Hipol a.d. Proizvodnju propan-butan smeše i autogasa, zasnovanu na namješavanju komponenata, obavlja kompanija Petrol LPG d.o.o. Beograd u pogonu u Smederevu, kompanija VML d.o.o. Beograd u pogonu u Jakovu.

Transport derivata nafte u Srbiji obavlja se željezničkim, brodskim i drumskim saobraćajem. Od rafinerija do terminalskih postrojenja uglavnom se obavlja željezničkim i brodskim transportom, a u razvozu do krajnjih potrošača, drumskim.