Naftna industrija Srbije: Neto dobit u 2017. uzletila 80%

Naftna industrija Srbije: Neto dobit u 2017. uzletila 80%

NIS grupa je u 2017. godini značajno unaprijedila finansijske rezultate u odnosu na prethodni izvještajni period i započela realizaciju strateških pro

NIS grupa je u 2017. godini značajno unaprijedila finansijske rezultate u odnosu na prethodni izvještajni period i započela realizaciju strateških projekata koji će obezbijediti dalji razvoj NIS-a kao lidera na balkanskom tržištu naftnih derivata.

Neto dobit je u protekloj godini iznosila 27 milijardi dinara, što je 80 odsto bolji rezultat u odnosu na 2016. godinu. Istovremeno, pokazatelj EBITDA (profit prije plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) iznosio je 47 milijardi dinara, odnosno 18 odsto više nego prije godinu dana. Unaprijeđeni finansijski rezultati ostvareni su zahvaljujući rastu cijena sirove nafte na globalnom tržištu, pozitivnim kursnim razlikama, povećanju obima prodaje i sprovođenju programa mjera za povećanje operativne efikasnosti u NIS-u čiji se efekat na pokazatelj EBITDA u 2017. godini procjenjuje na 7,2 milijarde dinara.

NIS je u prošloj godini realizovao i obiman program investicija od 26,5 milijardi dinara, 2 odsto više nego 2016. godine, od čega je najviše investirano u segment istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i modernizaciju Rafinerije nafte Pančevo. Takođe, nastavljen je i trend rasta obaveza NIS-a po osnovu poreza i drugih javnih prihoda koje su iznosile 171 milijardu dinara, što je 5 odsto više u poređenju sa 2016. godinom. NIS je petu godinu zaredom isplatio dividendu akcionarima u iznosu od 25 odsto neto dobiti iz 2016. godine i u te svrhe izdvojio više od 4 milijarde dinara.

Kada je riječ o operativnim pokazateljima, u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa je nadmašen Biznis plan i ukupno je proizvedeno 1,4 miliona uslovnih tona nafte i gasa, uz rast resursne baze od 3,1%. Ukupan obim prerade nafte i poluproizvoda u prošloj godini iznosio je 3,6 miliona tona što je 9 odsto više nego lani. U oktobru 2017. godine u Rafineriji nafte Pančevo počela je izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, investicija vrijedna više od 300 miliona eura. Početak rada novih postrojenja očekuje se u 2019. godini čime će se Rafinerija u Pančevu svrstati među najmodernije u Istočnoj Evropi. Bolji rezultati ostvareni su i u oblasti prometa naftnih derivata gdje je ukupan promet iznosio 3,5 miliona tona, odnosno 5 odsto više nego u 2016. godini.

Takođe, NIS je nastavio da radi na modernizaciji i razvoju maloprodajne mreže pa su u Srbiji otvorene 3 nove benzinske stanice, rekonstruisano 11 i kupljena jedna benzinska stanica, dok je u regionu proširena ponuda premijum goriva. Kada je riječ o Energetici, u postrojenjima NIS-a je u 2017. godini proizvedeno 153.772 MWh električne energije, 4 odsto više nego godinu dana ranije. U saradnji sa „Gasprom energoholdingom” NIS je potpisao ugovor sa „Shanghai Electric Group” o izgradnji termoelektrane-toplane (TE-TO) Pančevo, investicije vrijedne oko 180 miliona eura.

Povodom objavljivanja rezultata poslovanja za 2017. godinu Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a je izjavio:

„U 2017. godini značajno smo unaprijedili finansijske rezultate i učinili krupne iskorake u daljoj modernizaciji NIS-a. Uspješnu poslovnu godinu krunisali smo usvajanjem Strategije razvoja do 2025. godine uz uvažavanje interesa vodećih akcionara. NIS ulazi u novi ciklus investicija i samo u 2018. godini uložićemo gotovo 47 milijardi dinara što je najveći iznos ulaganja NIS-a još od 2013. godine. Uvjeren sam da će nam realizacija započetih projekata i upotreba inovativnih tehnologija omogućiti da zadržimo lidersku poziciju na regionalnom energetskom tržištu, pronalazeći brze i efikasne odgovore na sve izazove modernog tržišta”.

Energetika.ba