Novalić sa predstavnicima EU razgovarao o projektima energetske tranzicije

Novalić sa predstavnicima EU razgovarao o projektima energetske tranzicije

Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine predvođena premijerom FBiH Fadilom Novalićem razgovarala je danas, u sjedištu Federalne vlade u Saraje

Delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine predvođena premijerom FBiH Fadilom Novalićem razgovarala je danas, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, s predstavnicima Europske unije u Bosni i Hercegovini koju su činili šef jedinice za BiH i Kosovo pri Evropskoj službi za susjedstvo i pregovore o proširenju Vassilis Maragos i šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler.

Na sastanku je razgovarano o energetskom sektoru, a s naglaskom na energetsku tranziciju i status Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, kao i projekt Južne interkonekcije.

Delegacija EU informirana je i o statusu seta energetskih zakona koje je Vlada Federacije BiH pripremala u saradnji sa evropskim i međunarodnim partnerima, te institucijama, a koji su u proceduri donošenja. Također, istaknuto je da je energetsku tranziciju potrebno provesti na način koji će biti prihvatljiv svim sudionicima ovog procesa.

Predstavnici EU delegacije su istakli da je energetska tranzicija veoma važna, te su spremni pružiti podršku, kako u kontekstu prelaska na obnovljive izvore energije, tako i u ublažavanju socijalnih posljedica tranzicije.

Ovom prilikom prezentirane su i poduzete aktivnosti Vlade Federacije BiH u sprečavanju i borbi protiv korupcije, kao i procesu reforme javne uprave u Federaciji BiH, a za koje je EU spremna i dalje pružati tehničku i stručnu podršku.

Istaknuto je opredjeljenje Vlade Federacije BiH na putu ka članstvu naše zemlje Europskoj uniji, kao i značaj podrške koja je od izuzetne važnosti u ovim zahtjevnim reformskim procesima.

Današnji sastanak sagovornici su ocjenili korisnim za daljnje aktivnosti i nastavak dosadašnje dobre saradnje.

U delegaciji Vlade FBiH bili su federalni ministri energije rudarstva i industrije, te pravde, Nermin Džindić i Mato Jozić, sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić, kao i direktori Agencije za državnu službu FBiH i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Refik Begić i Davorin Korać.

 

Energetika.ba