Energetika.ba
Novosti

Adriatic Slovenica traži veću dividendu Jugopetrola

Autor: Energetika.ba
Adriatic Slovenica traži veću dividendu Jugopetrola
Manjinski akcionar Jugopetrola, Adriatic Slovenica, koji je imao zakonsko pravo na proširenje Dnevnog reda, predlažio je isplatu dodatne dividende, umjesto 0,97 eura bruto po akciji da bude 1,21 eura.

Društvo Jugopetrol a.d. je u 2017. godini ostvarilo jedan od najboljih rezultata u posljednjih nekoliko godina neto dobit je iznosila 7,63 miliona eura i u odnosu na prethodnu godinu veća je za oko 52 odsto.

Novčana sredstva na kraju prošle godine iznose oko 16,2 miliona eura i u odnosu na kraj prethodne godine veća su za 11 odsto.

"Inače, pored dobrih finansijskih performansi menadžment kompanije je akcionarima za isplatu dividende opredijelio oko 4,5 miliona eura, odnosno 0,97 eura po akciji, što je za 10 odsto manje u odnosu na dividendu isplaćenu u 2017. godini, a za 25 odsto manje u odnosu na dividendu isplaćenu u 2016. godini, kada su rezultati bili značajno lošiji u odnosu na rezultate u 2017. godini.

Argumenti menadžmenta za manji iznos dividende predložen za usvajanje Skupštini akcionara, su da je u toku investicioni projekat rekonstrukcije benzinskih stanica i da vode računa o likvidnosti kompanije.

"Kao manjinski akcionar koji posjeduje 9,21 odsto vlasništva kompanije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima iskoristili smo mogućnost da izrazimo naše nezadovoljstvo predloženom dividendom i zahtijevali proširenje Dnevnog reda predstojeće Skupštine akcionara sa tačkom: Raspodjela dodatne dividende iz neraspoređene dobiti. Naš predlog je da se, pored predviđenog iznosa od 4.514.352 eura, odnosno 0,97 eura po akciji, akcionarima isplati još 1,1 milion eura, što bi ukupno iznosilo 5.614.352 eura bruto dividende za akcionare odnosno 1,21 eura po akciji. To bi bio iznos dividende koji je za oko 12 odsto veći u odnosu na dividendu isplaćenu prethodne godine, ali za oko sedam odsto manji iznos u odnosu na dividendu isplaćenu u 2016. godini", saopštili su nam iz Društva Adriatic Slovenica d.d.

Oni su rekli da su upoznati sa projektom rekonstrukcije većine benzinskih stanica u vlasništvu kompanije, vrijednosti oko 17 miliona eura, koji treba da se realizuje do 2020. godine. Podržavaju takav investicioni projekat i smatraju da je neophodan kako bi se kompanija izborila sa sve izraženijom konkurencijom i kako bi uspjela da zadrži i uveća tržišnu poziciju.

Na osnovu analize poslovnih rezultata Jugopetrola i budućeg poslovnog ambijenta, projekcije pokazaju da, i pored pomenutog investicionog projekta, kompanija ima jaku poziciju likvidnosti. Kompanija nije zadužena, što predstavlja opciju više u slučaju bilo kakvih problema likvidnosti. Konkretno za 2018. godinu, polazeći od pesimističnih pretpostavki, projekcija je da će stanje novčanih sredstava na kraju godine biti oko šest miliona eura i to sa isplaćenom dividendom u iznosu od 5,6 mil eura. Manjinski akcionari očekuju da će na Skupštini akcionara menadžment kompanije prezentirati finasijski plan za naredni period.

Iz Adriatic Slovenica d.d. kažu da su svjesni činjenice da većinski akcionar, koji je glavni dobavljač kompanije po osnovu prodaje roba i usluga prihoduje oko 100 miliona EUR godišnje, i manjinski akcionari, koji jedino kroz dividendu i rast cijene akcija ostvaraju svoj interes, nemaju jednak odnos prema dividendnoj politici kompanije.

"Vodili smo računa da svojim predlogom ne ugrozimo likvidnost kompanije, i realizaciju investicionih projekata, čak smatramo da je ovaj predlog za povećanje dividende više signal menadžmentu kompanije da želimo da kroz dividendnu politiku sa više senzibiliteta pristupaju interesima manjinskih akcionara", zaključuju iz Adriatic Slovenica d.d.

Na Berzi, pored odličnih rezultata, trenutna tržišna cijena ne odražava stvarnu vrijednost kompanije a prema mišljenju manjinskih akcionara činjenica je da bi dividenda koja je opredijeljena za isplatu niža u odnosu na prethodnu godinu, izvršila dodatni negativni pritisak na cijenu akcija kompanije. Takva dividendna politika nije u interesu manjinskih akcionara.

Oni smatraju da usvajanje odluke o isplati dodatne dividende u ukupnom bruto iznosu od 5,6 miliona eura učinila bi manjinske akcionare zadovoljnim. To bi bio dobar signal za investitore i uticao bi na povećanje likvidnosti i tržišne vrijednosti akcija kompanije što bi imalo pozitivne efekte i na ukupno tržište kapitala u Crnoj Gori.
Najveći manjinski akcionar je ubijedjen da će njihov predlog podržati svi manjinski akcionari kao i većinski vlasnik.

Energetika.ba