Energetika.ba
Novosti

ANU: Objavljena publikacija 'Energetika BiH na raskršću'

Autor: Energetika.ba
ANU: Objavljena publikacija 'Energetika BiH na raskršću'

Odbor za energiju, energetiku i okoliš (Odbor za EEO) pri Odjeljenju tehničkih nauka (OTN) Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) izdao je publikaciju "Energetika BiH na raskršću: uloga znanja u odlučivanju i tranziciji", koja je proizašla iz kolokvija održanog 2016. godine pod nazivom "Istraživanje, razvoj i edukacija u oblasti EEO u BiH: Inventarizacija potreba, stanja i potencijala".

Motivirana brojnim kotroverzama i dilemama oko strateških opredjeljenja budućeg razvoja energetike BiH i njenom prilagođavanju EU i globalnim normama i ograničenjima, publikacija razmatra stanje i perspektive u ovom sektoru, naglašavajući potrebu za značajnijim uključivanjem nauke za postizanje konačnih ciljeva, kao i u periodu tranzicije, navodi se u saopćenju ANU BiH.

Kako će izgledati energetska rješenja u budućnosti, kako će promjena energetske paradigme (obnovljivi izvori, energijski efikasna privreda, električna vozila, nisko-energijske zgrade i sl.) uticati na razvoj energetskog sektora u BiH, koja je cijena Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama za BiH, da li izgradnja novih termoenergetskih blokova na ugalj ima alternativu, samo su neka od pitanja koja su razmatrana tokom kolokvija.

Teme koje su obrađene u publikaciji su niskougljenični razvoj energetskog sektora u BiH, na konceptu "pametnih mreža", tranzicija bh. energetike ka pretežno obnovljivim izvorima i tehnologijama nulte emisije, su-sagorijevanje domaćih ugljeva i biomase, energijska efikasnost i menadžment, kompjuterske simulacije i istraživanja u sinergiji sa eksperimentima sa posebnim naglaskom na kompjuterskoj dinamici fluida (CFD), te integralnim simulacijama sistema i procesa.

Publikacija predstavlja vrijedan izvor informacija kao i dobru osnovu za promišljanje pitanja energije, energetike i okoliša, saopćeno je.

Odbor za energiju, energetiku i okoliš (Odbor za EEO) Odjeljenja tehničkih nauka (OTN) ANUBiH formiran je u aprilu 2016. godine polazeći od načela, misije i primarnih zadataka ANUBiH.

U Odbor za EEO uključeni su referentni naučnici i stručnjaci iz BiH u oblasti EEO koji imaju znanje, iskustvo, želju i ambiciju da doprinesu razvoju i transformaciji energetskog sektora u skladu s potrebom održivosti i zahtjevima EU, te da iniciraju i koordiniraju naučno-istraživačke aktivnosti koje bi pomogle uspješnu realizaciju navedenih ciljeva.

Osnovni ciljevi Odbora su da preduzima mjere i aktivnosti razvoja i unapređenja naučno‐istraživačkih i istraživačko‐razvojnih djelatnosti u oblasti EEO, te podstiče njihov razvoj u skladu sa razvojnim prioritetima BiH.

Energetika.ba / FENA