Energetika.ba
Novosti

CIGRE markira cyber rizike u energetskoj industriji

Autor: Energetika.ba
CIGRE markira cyber rizike u energetskoj industriji

Brojni događaji u svijetu u vezi sa narušavanjem cyber sistema ponukali su elektroenergetičare u Bosni i Hercegovini da traže rješenja za povećanje sigurnosti i povjerenja u električnu mrežu i mrežne usluge.

S tim u vezi u Sarajevu će u četvrtak biti održan okrugli sto „Izazovi cyber sigurnosti u elektroenergetskim kompanijama“ na kojem će biti predstavljena strategija borbe protiv ovog oblika kriminala. Organizator je Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE).

Rasprava na takvom skupu inicirana je i činjenicom da su električne mreže ranjive i trpe kvarove uzrokovane cyber napadim,a što se prepoznaje kao stvarni rizik. Zato je kvalitet i snaga sistema zaštite veoma bitan faktor, jer cyber napadi mogu izazvati višestruko veće troškove nego što bi iznosilo postavljanje efikasne zaštite.

- Naši stručnjaci su svjesni rizika od cyber napada i potrebe da zaštite sisteme i podatke, ali se postavlja pitanje da li su naše kompanije svjesne mogućih cyber napada i potrebe većih ulaganja u tu oblast. Naš skup ima zadatak da aktuelizira problematiku cyber sigurnosti i predloži nova rješenja u odnosu na ranije prijedloge, naprimjer one iz 2019. godine, kad smo u organizaciji BH K CIGRE u Akademiji nauka i umjetnosti održali sličan skup - izjavio je za Fenu Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE.

Osim toga od ovog skupa očekuje se da markira cyber rizike u energetskoj industriji, preispita trenutnu praksu, identifikuje nedostatke u postojećoj praksi i resurse koji su na raspolaganju za podršku organizacijama u poboljšanju položaja cyber sigurnosti u njihovim sistemima. Nadalje, biće neophodno da se kreira zakonska regulativa koja stvara strateški okvir za realizaciju akcionih planova izgradnje sistema upravljanja informacionom sigurnošću.

Bičakčić je najavio da će okrugli sto inicirati formiranje organizacije na nivou BiH za kompjutersku sigurnost (CERT) i otvaranje odjela u obrazovnim ustanovama na kojima će se izučavati cyber sigurnost.

Okrugli sto će biti održan u 11 sati u zgradi Energoinvesta.

Energetika.ba