Energetika.ba
Novosti

Elektroprivreda RS-a na konsultantske usluge troši 4,5 miliona KM

Autor: Energetika.ba
Elektroprivreda RS-a na konsultantske usluge troši 4,5 miliona KM
U obavještenje o nabavci, koja je danas objavljena, navodi se da će usluge eksperata biti korištene za investicione projekte. Predviđeno je zaključivanje okvirnog sporazuma s jednim poslovnim subjektom i to na period od 36 mjeseci.

Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji do 16. marta 2020. godine bude dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

Navedeno je kako je zadatak konsultanta da analizira i sagleda mogućnosti i potencijalne rizike u cilju unapređenja rada i poslovanja. posebno imajući u vidu organizacione promjene i promjene u korporativnom upravljanju u okviru MH ERS i potrebu prilagođavanja uslovima poslovanja na otvorenom tržištu električne energije, kako u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, tako i u regionu.

Konsultant će na osnovu sagledavanja postojećeg stanja po djelatnostima i energetskim subjektima u okviru MH ERS, predložiti smjernice i dati preporuke za neophodna unapređenja poslovnog modela u ekonomsko-finansijskom smislu.

Energetika.ba