Energetika.ba
Novosti

Elektroprivreda Srbije: Nema privatizacije TENT-a

Autor: Energetika.ba
Elektroprivreda Srbije: Nema privatizacije TENT-a

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ najoštrije demantuje netačne i zlonamjerne tvrdnje o privatizaciji ogranka TENT.

Ove tvrdnje je, kako navode, zarad jeftinih političkih poena iznio Dragan Đilas.

Niko nikad nije ni planirao ni pominjao prodaju ili privatizaciju bilo kojeg djela imovine EPS, a posebno ne Termoelektrana „Nikola Tesla“ koje su nosilac energetske stabilnosti Srbije.

EPS je samo u posljednjih nekoliko godina realizovao i započeo projekte vrijedne više stotina miliona eura za modernizacije proizvodnje i unapređenja zaštite životne sredine u ogranku TENT. Revitalizovana su dva najjača termo bloka u Srbiji u okviru TENT B, modernizovana tri i započeta revilatizacija četvrtog bloka snage veće od 300 megavata u TENT A. Odobrena je i promjena strategije kojom će se omogućiti da dva najstarrija bloka A1 i A2 produže radni vijek u narednim decenijama. U toku je projekat odsumporavanja dimnih gasova u TENT A, vrijedan više od 160 miliona eura, kao i drugi projekti kojim se dostižu evropski ekološki kriterijumi i osigurava nastavak proizvodnje. Time su obezbijeđena radna mjesta i stabilno snabdjevanje električnom energijom za domaćinstva i privredu u Srbiji.

Đilas priča da će zaustaviti nepostojeću privatizaciju TENT-a i igra se sa zaposlenima u EPS-u i članovima njihovih porodica zarad svog ličnog političkog interesa.

EPS moli da se ne unosti nemir kod građana zbog političke kampanje u kojoj se očigledno ne preza ni od korišćenja potpunih neistina i deiznformacija.

Energetika.ba