Energetika.ba
Novosti

Energetska kriza podstakla proizvodnju biodizela

Autor: Energetika.ba

Dramatičan rast cijena energenata, prvo s pojavom pandemije Covid-19, a onda i zbog rata u Ukrajini, podstakao je na razmišljanje o značajnijoj upotrebi biogoriva u transportu, ali i u poljoprivredi, budući da je ova grana privrede najveći korisnik dizel goriva. Poljoprivrednici u Srbiji su shvatili da je svaka kriza prilika i sve više se okreću mikropostrojenjima za proizvodnju biodizela.

Na ruku im, osim visoke cijene fosilnih goriva i stalnih poskupljenja, ide i činjenica da je značajno pojeftinila procesna oprema za proizvodnju biodizela. Poslednjih godina su se pojavili jeftini sistemi za proizvodnju biodizela, koje po cijeni od cca 2. 000 eura može da priušti svaka farma koja proizvodi uljarice. I pored toga što je kvalitet goriva sličan, on se miješa u proporciji 80 prema 20 (5-20% BIODIZELA) zbog podmazivanja motora. Iz jedne tone suncokreta moguće je proizvesti od 300 do 350 litara goriva.

Suncokret i soja uzgajaju se U Srbiji na oko 450.000 hektara. Uljana repica na svega 25.000 hektara. Uzimajući u obzir potrebe stanovništva za hranom, za proizvodnju biodizela u Srbiji moguće je koristiti zemljište površine oko 242.000 hektara. Suncokret i uljana repica imaju visoke prinose ulja po hektaru (1 t/ha), što omogućava proizvodnju oko 242.000 tona biodizela godišnje. Razvojem efikasnog sistema sakupljanja otpadnih jestivih ulja iz restorana, domaćinstava i prehrambene industrije, moguće je proizvesti dodatnih 10.000 tona biodizela godišnje korištenjem ove sirovine. Uprkos tome, proizvodnja biodizela u Srbiji danas je svedena na rad mikro pogona kapaciteta 400 do 1.000 litara biodizela na dan.

Biodizel je idealna zamjena za konvencionalno gorivo jer je u potpunosti prilagođen postojećoj konstrukciji motora, a pritom zadovoljava i dodatne kriterijume vezane za ekologiju. Prepravke na motorima i na pumpama visokog pritiska nisu potrebne. Može se upotrebiti kao gorivo za dizel motore sa unutrašnjim sagorevanjem u čistom obliku BD-100 (100% biodizel), ili kao mješavina sa fosilnim dizel gorivom u određenom procentu BD-20 (20% biodizel i 80% fosilni dizel) ili BD-5 ( 5% biodizel i 95% fosilni dizel). Čak i na malim farmama zahvaljujući usavršenoj tehnologiji moguće je proizvesti gorivo približno euro 5 standardu, a duplo jeftnije od petrodizela.